Tumač besed kristijanskih i nigdanjih (Leksički vodič za istraživanje jednog svijeta kojeg više nema) Autor: Radovan Tadej F FACOL (od ven. fazzol)  rubac, rubac, marama, četvrtast komad tkanine najčešće crne…

Tumač besed kristijanskih i nigdanjih, autor Radovan Tadej D DAŠĆAR  stolar specijaliziran za izradu dasaka DAKAKOR  dakako, naravno DANASKA  danas (isto kao što su  noćas i sinoć  noćaska i sinoćka)…

Udruga za kulturu “Ča?” priprema se za predstojeće blagdane, pa slikovnicu “Marija mlekarica” nudi po promotivnoj cijeni od 50,00 kuna. Slikovnica je na čakavskom dijalektu, a govori o životu nekadašnjih žena koje…

Udruga Čakavski senjali pokrenula je u suradnji s Gradom Kastvom akciju prikupljanja potpisa na inicijativi za uvrštenje pojedinih dijalekata kojima prijeti izumiranje u popis izbornih predmeta u osnovnim i srednjim…

Korona je puno toga stopirala pa tako i objavu rječnika Zlobinjara Radovana Tadeja “Rič na Rič” u Škabelinu. Sada nastavljamo tamo gdje smo stali: TUMAČ  BESED KRSTIJANSKIH  I  NIGDANJIH LEKSIČKI…

Jeb / zjeb/  jebo / jebača / jebačina / jebada / jebež / jebarija / jebanje  sve su to čakavske riječi, a ovaj leksikon nastoji pričati priče o svim čakavizmima,…

Kao podsjetnik na Dan oslobođenja Primorsko-goranske županije, Liburnije i općine Matulji, a uoči komemoracije na dan 6.svibnja 2020. , Josip Orlando Hrvatin za Škabelin je priredio par redaka spomena i…