Malik je mići. Paraju, da žive po prezdavneh jamah. Jedan malik je bival pul Čmaža va prezdavnoj jame. Jedan je va Šterničken brege, jedan va Grižah, jedan va Nežnice. Jedan…

Četrtak pred Sredopusnun nedejun ale na pol korizmi zovu va Kastafšćine Salus ale Mali pust. Na salus se more meso jist, kuliko j’ kega voja, piše Ivo Jardas va svojen…

Ki ne zna duhtoricu Puharić, taj je va velen minuse. Ta ženska je čudo, aš zna toliko od starini našega kraja, kot malo ki od nas. Se to zna aš…

Ovista izložba ku arivate pogjedat još mesec dan, prikažuje kako se j’ širil porat pred Rekun. Od starini, pre lego ča j’ postal slobodan 1719. leta, dok su na vlaste…