Leta 1770. počelo se j’ kućni broji va seleh zapiševat. Kastafšćina je bila podeljena na županije, a kuća je bila zapisana va jenoj županije i imela je kućni broj. Ulic…

Va marče mesece vavek je počevala kop. A kopalo se j’ si dolčići i lešice, krčevine i njivice od mora do gori. Moji su na vrh Opatije Pul Plahuta imeli…

Puškica te ubila, kamo j finil vas stari svet … Ka j’ bila prva beseda ku je ikada čovek zrekal? Kada i kade ju je zapisal? S ken zajikon? Učene…

Malik je mići. Paraju, da žive po prezdavneh jamah. Jedan malik je bival pul Čmaža va prezdavnoj jame. Jedan je va Šterničken brege, jedan va Grižah, jedan va Nežnice. Jedan…

Četrtak pred Sredopusnun nedejun ale na pol korizmi zovu va Kastafšćine Salus ale Mali pust. Na salus se more meso jist, kuliko j’ kega voja, piše Ivo Jardas va svojen…

Ki ne zna duhtoricu Puharić, taj je va velen minuse. Ta ženska je čudo, aš zna toliko od starini našega kraja, kot malo ki od nas. Se to zna aš…

Ovista izložba ku arivate pogjedat još mesec dan, prikažuje kako se j’ širil porat pred Rekun. Od starini, pre lego ča j’ postal slobodan 1719. leta, dok su na vlaste…