Blagdan Majki božje na dvajset i petega marča va Kastafšćine zovu Marčenica. Deju, da na Marčenicu gre lagnjica va zemju, pak da se zemja stepli. Stari judi nisu kuntenti, ako…

„Dok još zima vlada svijetom Drijen procvjeta žutim cvijetom.” D. Posarić Grda nan je i teška bila ova zima. Meni se je paralo da protuleće ni ne misli pušćat svoji…

Piše: Marija Gračaković             Čudo se besed zi tujih jeziki porivalo u naši čakavski govori (ki su slični, ma se istešo od mesta do mesta, od pajiza do pajiza pomalo…

Judi deju, da j’ na svete sega i sačesa, ča ni sakemu dano znat ni videt. Neki judi da su tako rojeni, pak da se večer prehite va črnega pasa….

Piše: Marija  Gračaković „Ne budi me mati Ne budi ne zovi Tvoj sin na kušinu u ditinjstvo plovi.“ Vavik mi suze gredu na oči kada čujen kantanu baladu naslovljenu „Ne…

Danaska j’ Međunarodni dan materinskega jezika, 21.2.2021. , a za taj dan va Škabeline morete poslušat jenu pravicu (bajku za zaspat) ku nan je poslal Josip Orlando Hrvatin, na dijalekte…

Piše: Marinko Pilepić Tone Žandarićev je bil od mićeh nog dešpetjiv i vragovit. Kada se j’ 1858. leta delala nova Cenetina kuća pul Garić bil je fantina od 11 let….

Piše: Darinka Martinčić Na Antonju su va centre Tumpić, da ga saki more videt, na pal obesili Pusta. Ča Pusta –  pustinu, so zlo! Nesrećinu i sramotinu, pijanca i kurbešinu,…

Piše: Cvjetana Miletić Čuda let Brseč je imel oštariju Sisol.  Ime j’ dobila po brege, ki nad gradon stražari, i na ken je, kako legenda poveda, svojni bil grad, zvan…