Kategorija: STARE UŽANCI

Štoriju od živjenja va sele Diraki, jenen od najmanjeh i najstarejeh sel va Kastavšćine, napisal je Jakov Jaša Grbac, učitelj, 1958. leta. Diraki su danas čuda veći lego ča su…

Starinska jigra „zbijat kozu“ Pasjak  „Zbijat kozu“ ali „jigrat na kozu“ je starinska pastirska jigra ku su jigrali uvčari, kozari, ali volari, doklje su čuvali črede na jusarska pašišća ča…

Blagdan Majki božje na dvajset i petega marča va Kastafšćine zovu Marčenica. Deju, da na Marčenicu gre lagnjica va zemju, pak da se zemja stepli. Stari judi nisu kuntenti, ako…

Piše: Darinka Martinčić Na Antonju su va centre Tumpić, da ga saki more videt, na pal obesili Pusta. Ča Pusta –  pustinu, so zlo! Nesrećinu i sramotinu, pijanca i kurbešinu,…

Piše: Marija Gračaković Sako me predbožićno  doba torna u jeno vrime kada smo svi nikako drugačiji, dobri, dragi i kada bi saki čovik otil da ti dani poduraju  duže aš …

Prišal nan je Sveti Mikula, kemu j’ ča prnesal, kemu ni, mi ćemo se malo domislet tega ča j’ nekad Mikula nosil. Kakova je bila stara užanca, poveda Marija Gračaković:…

Piše: Marija Trinajstić Božić Tergadba je pasala,  vino pretočeno zrije va bečvah i rakija je veće skuhana. Jedenajsti misec je, šenpre dežji i zahladilo je. Oci doma pejaju na mulcih…

Piše: Marija Gračaković             Prvo značenje besede librića od spomeni  (spomenara) partilo je, moglo bi se reć u niš, u nigdinu. Današnji mladi ne znaju ča je to. Njihovu će…

Piše: Marija Trinajstić Božić                                Bili su zadnje  teple dani pasanoga Mihojskoga leta. Vrime teplo, ma če teplo, preteplo. Moje kunpanjice su se jošće na Zgribnici kupali. Ja sen sidela z …