Kategorija: STARE UŽANCI

Piše: Darinka Martinčić Na Antonju su va centre Tumpić, da ga saki more videt, na pal obesili Pusta. Ča Pusta –  pustinu, so zlo! Nesrećinu i sramotinu, pijanca i kurbešinu,…

Piše: Marija Gračaković Sako me predbožićno  doba torna u jeno vrime kada smo svi nikako drugačiji, dobri, dragi i kada bi saki čovik otil da ti dani poduraju  duže aš …

Prišal nan je Sveti Mikula, kemu j’ ča prnesal, kemu ni, mi ćemo se malo domislet tega ča j’ nekad Mikula nosil. Kakova je bila stara užanca, poveda Marija Gračaković:…

Piše: Marija Trinajstić Božić Tergadba je pasala,  vino pretočeno zrije va bečvah i rakija je veće skuhana. Jedenajsti misec je, šenpre dežji i zahladilo je. Oci doma pejaju na mulcih…

Piše: Marija Gračaković             Prvo značenje besede librića od spomeni  (spomenara) partilo je, moglo bi se reć u niš, u nigdinu. Današnji mladi ne znaju ča je to. Njihovu će…

Piše: Marija Trinajstić Božić                                Bili su zadnje  teple dani pasanoga Mihojskoga leta. Vrime teplo, ma če teplo, preteplo. Moje kunpanjice su se jošće na Zgribnici kupali. Ja sen sidela z …

Zagrad je del Leprinca, a najlepče ga je videt baš z vrh Leprinca. Ako reste s cestun od Zatki proti Tumpićen, prit ćete do Staji. Nekada je tu bilo mesto…

Hmeti po Kastafšćine nimaju druge letućini, to ni gusak, ni rac, ni pur, lego samo desetak kokoš. Va Kastafšćine j’ najveć školani, ki nisu nikad videli ni gusku, ni racu,…