Kategorija: ŠTORIJE

  Piše: Marija Gračaković „Jimaš facolić“? (maramica, rupčić),  pitala bi me mat skoro sako jutro kada san bila spravna za poć u školu. Šempre  nisan jimila pa bin se bila tornala da…

Piše: Marija Gračaković Mogla bin se škometit (kladiti) da čudo vas ki ovo čitate ne zna ča znači beseda deštin ku san u naslov klala. Ni letrat van neće čudo…

Piše: Darinka Martinčić Užanca je od vavek i potreba, najme va sele, imet pul kući i par mačak aš da kade je dih od mačka tamo miši nete. Mi imamo…

Judi deju, da j’ na svete sega i sačesa, ča ni sakemu dano znat ni videt. Neki judi da su tako rojeni, pak da se večer prehite va črnega pasa….

Piše: Marinko Pilepić Tone Žandarićev je bil od mićeh nog dešpetjiv i vragovit. Kada se j’ 1858. leta delala nova Cenetina kuća pul Garić bil je fantina od 11 let….

Piše: Cvjetana Miletić Čuda let Brseč je imel oštariju Sisol.  Ime j’ dobila po brege, ki nad gradon stražari, i na ken je, kako legenda poveda, svojni bil grad, zvan…

„Ako si kamik, budi kamik, ako si  čovik, budi ljubav, ako si rožica – budi  mimoza.“ V.Hugo Piše: Marija Gračaković Za pravu istinu reć, ja san besedu mimoza  prvi put…