Kategorija: STIHI

Pelž do pelža pelžić do pelžića partili su  kako da bi va  jenoj poredici, pomalo hodeli, seduron mučali i sekotoliko rogi kazali svoj verbenskoj dici.                  – Ćapajte nas, ako…

Grade moj na gori na valometu i steni za se si me zavezal i da tebe ni ni mene bilo ne bi aš jubav moja va sekon kamiku i drivu…

Moja pranona je bila jako stara,bolele su je nogi pa je volela na kauče sedet.Ja san š njun rada poćakulala, navadila me j’ čuda domaćeh besed.Jedan dan me j’ nona…

Mȁt, utȁc, sȋn i hćȋbȍtra, kȗme, pikulȇnčići,tȅta, ũjna, strȋc i svȃk,nȏna, nȏno, ȕnuki .Hlȉp i krȕh,šȉšor, zornȉca,    štrȕklji i štrȗdalj,budȉle, ubatȉca.Rȗka, nȏga, čljȅnak, pȏlš,ubrȁs, škrnjȉca, ušȅso, vrȃt,trbȗh, stȅgno, kȉčica, kolȅno,plȅća, krȋž,…

Da va Bakru bure niki bi more razjadil,susedi poneštru razbil,s škurami klepetali pred vrati veja donesal? Ki bi z lancunon na sušilu mlatil,škodu storil,barke potopil,rožice šundrali judima dela dal? Da…

Ki ne zna za Dragota Žervea, rojenega Opatijca i čakavskega pjesnika, taj se ni spod Učki rodil. Si njigovi stihi smo više put čuli, i Pod Učkun kućice bele, i…

Siguro vas puno nasliša na Radio Reke kusić čakavskega va “Puntape”, va ken nan saki dan neš za dušu povede Rajka Jurdana Šepić. Judi ki ju vole čut, se će…

Kad deca ča napišu, onda je to vavek od srca, iskreno. Pul Ronjgi se već let spravjaju dečji stihi i sastavki po domaću. Niš ni lepše lego kad vidiš da…