Kategorija: DOMAĆA BESEDA

Kakov je zajik na finjetke judskega živjenja? Al su samo besedi? Al ni niš, pak ni hropac, od kega je se čuda besed navrezeno, knjig odštampano. Od finjetka živjenja niki…

Kad je jušto Lontašnja nedeja će ki od vas morda boje znat. Ivo Jardas piše da ona prihaja vaje za Marčenicun, a Marčenica je pak 25. marča. Tako morda je…

Ki ne zna za Dragota Žervea, rojenega Opatijca i čakavskega pjesnika, taj se ni spod Učki rodil. Si njigovi stihi smo više put čuli, i Pod Učkun kućice bele, i…

Siguro vas puno nasliša na Radio Reke kusić čakavskega va “Puntape”, va ken nan saki dan neš za dušu povede Rajka Jurdana Šepić. Judi ki ju vole čut, se će…

Puškica te ubila, kamo j finil vas stari svet … Ka j’ bila prva beseda ku je ikada čovek zrekal? Kada i kade ju je zapisal? S ken zajikon? Učene…

Malik je mići. Paraju, da žive po prezdavneh jamah. Jedan malik je bival pul Čmaža va prezdavnoj jame. Jedan je va Šterničken brege, jedan va Grižah, jedan va Nežnice. Jedan…

Kad deca ča napišu, onda je to vavek od srca, iskreno. Pul Ronjgi se već let spravjaju dečji stihi i sastavki po domaću. Niš ni lepše lego kad vidiš da…