Kategorija: DOMAĆA BESEDA

Pametiš ti Ive ki j’ bil vredan najtežo breme oprtit Ki j’ umel najlagje boću zbit a ki najviše vina popit… Keh puh smo  va štajone od bukvice po Lazeh…

Darinka Martinčić napisala j’ libar. Mići, ma veli. Va njin su štorije od starini keh se za ko leto više niki neće spametit. To su štorije od starini od Leprinačkega…

Zapisal: Josip Orlando Hrvatin Nikomadnje potlje dažja su se si zmutili, za sin sega zmišali. Stajaju se prvo sunca kako da greju delat ma ne. Jeni su uprtili rucake, niki…

Piše: Marija Gračaković             Ča da van danaska pravin? Ovako je to bilo:             Odkad san se navadila pisat i čitat slova – libri su mi sprid oči, sprid mene…

Napisal: Josip Orlando Hrvatin Pasjak – kratak opis toponimi Reču da slika govori više ud besed. Na goranju sliku je su jimena toponimi okoli sela kako njin reču seljani. Petar…

  Piše: Marija Gračaković „Jimaš facolić“? (maramica, rupčić),  pitala bi me mat skoro sako jutro kada san bila spravna za poć u školu. Šempre  nisan jimila pa bin se bila tornala da…

Piše: Josip Orlando Hrvatin Udolina u ku je mesto Šapljane jima niske brižiće. Najviša prapovijesna Gradina još ud železnega doba bila je važna i Rimljanon, kot i Gradina Pasjak. Visoka…

  Piše: Marinko Pilepić  Dol va Kastafčine reču za veli i gumbok dolčinu. Na dne Dola su najveć ravni za kosit, a va nekeh i lehi. Jedan dol ima i…