Kategorija: DOMAĆA BESEDA

Piše: Marija Gračaković Skoro kako Milena zi Dujmićeve pjesme „Rano jutro pola šest …“  ja se stanen. Jutro je moj najlipči del dana, ako ono lipo pošne – celi će…

Hodin, voja me vuče da gren do stare nonine kuće. Već let kuća stoji prazna i niki ju ne obajde, komać čekan da je vidin i vrnen stari spomeni. Skrenula…

Piše: Marija Gračaković Dragi moji, danaska ću van pravljat štorije od jene lipe besedice, a to je mirakul. Besedu smo prijeli od latinskoga jezika u ki miraculum znači čudo, čudnovati…

Dogodi mi se tako da san sama, naslišan tišinu i tići pa se ćapan za telefon kako za spas. Iman tri kujine s kemi se redovito čujemo. Ku ću prvu…

Ni jušto obilata, aš nas čudo toga muči, ma letinja nan je prišla kako i  vavik, kako i sako leto. I pasala! Pripravili smo se kako smo znali i umili,…

Sen ki se boje da će se od starine bit pozabjeno kad stareh više ne bude, teplo preporučamo ovistu štoriju ku j’ pred pet let napisala učenica šestega razreda Osnovne…

Okol Marčeji po umejkeh, po vrteh i okol kuć je više tić lego jih je bivalo nekada. Deju judi, da jih je još i preveć, pak kad živjad polove, udre…