Kategorija: ČA J’ NOVEGA

Piše: Tatjana Udović Va Sveten Mateje jesen je obično počinjala Matejnun, najvećun manifestacijun ka slavi zaštitnika mesta Svetega Mateja 21.9. Manifestacija bogata kulturnen, zabavnen, sportsken i edukativnen programon ka dura…

Pred nami je peta i zadnja ČA-čitalnica, natjecanje va interpretativnen čitanje proznih teksti na čakavsken narječju. Prijave su do 25. 9., natjecanje će se održat virtualno, kot i se va korone, a…

Mlekarice su bile ženske ke su teško živele, sako jutro rano stajale, kravi muzle i kilometri i kilometri z bremenon do grada hodile, kako bi onde mleko prodale, ki solad…

Maškarana kumpanija „Cvjetni korzo“ udruge matuljskih penzići šla se je pokazat na Zvončarsku smotru dana 22.februara 2020. od ure zapodne. Prvi su bila dičica Dječjega vrtića, a druga penzići. Misal…

Morda je zaslužna numerologija, ma meni se vidi da takovega smiha u Hangar u Matulje ni još bilo. A ni se davala komedija. Ljudi u gledalištu nikad već, okoli 180….