Kategorija: ČA J’ NOVEGA

Mlekarice su bile ženske ke su teško živele, sako jutro rano stajale, kravi muzle i kilometri i kilometri z bremenon do grada hodile, kako bi onde mleko prodale, ki solad…

Maškarana kumpanija „Cvjetni korzo“ udruge matuljskih penzići šla se je pokazat na Zvončarsku smotru dana 22.februara 2020. od ure zapodne. Prvi su bila dičica Dječjega vrtića, a druga penzići. Misal…

Morda je zaslužna numerologija, ma meni se vidi da takovega smiha u Hangar u Matulje ni još bilo. A ni se davala komedija. Ljudi u gledalištu nikad već, okoli 180….

Ovaj petak,  7.02.2020., va Gradskoj Kule Lovran /Kuće Lovranskega guca  na osan ur večer počinje PUSNI ČA ŠILUR – kraval na četiri kata, versi i sopnjade, lepe domaće mačkarade… To j’…

Nedeju, 9. sečnja, va Čavje će se z „Zvončarskun simfonijun“ otpret Festival 27 susešćin, ki se održava skupa z Rekun 2020 – evropskun prestolnicun kulturi. Z programon 27 susešćin Reka…

Petak, 24. 1. va Lovrane se nastavja pusni program Kulkarneval, ča se održava kod jeno od 27 susjedstav Europske prijestolnice kulture. Pod parolun “Budi ča si, nosi se va Kulu”…

Udruga matujskeh penzioneri četrtak, 16. 1., organizira tečaj potresujke ale pojke po starinsku,za člani plesne sekcije. Saki četrtak već četira leta je tečaj, škola standardneh plesi, a na kraje tečaja…