Kategorija: A ČA VA PIJAT?

Autor: Bosiljka Tibljaš, Marinići 1 kilo kisele repi fažol 3 kuharice masti 2 kapuli 20 dek mesa za juhu rebra al suhe panceti 3 režnji česna Stavi se kuhat meso…

Lehi su ovi dni pune salati. Ni dobrega obeda bez dobre salati, a kakove su se jile va našeh krajeh, ma se i danaska seju i jedu, i ča j’…

Najboje su dive. Gušt ih je pobirat. Ne pozabite sobun zet palicu i štrped najprvo poždrakat z palicun, aš proletnje kaške su jako otrovne. Danas već judi uzgajaju pitome šparuge….

                             Anica Sanković, Surinova,  rojena u selo Brce, sada Bratović, je Kućankina  nevesta u Pasjak. Na pusnu nedilju ćeju Paške mačkare ubiskat sela Brce ali Starod. U torak na dan…

 Zi svih stran (televizija, radio, plakati, letki, pune stranice novin, …) nas „peljaju“ na mesta kadi se more  ča dobro pojist. Sve je to lipo i dobro, moderno, novo, tuje…

Magar duhtori govore da putar ni dobar za krvne žile, od starini su judi od mleka delali putar, maslo i glodicu. Ma onputa ni bilo sakidajnega mazanja na kruh. Putar,…

Si danaska potekuju za meson da bi grilali, a ne mora bit ni blagdan da se meso na rešetkah zavrti, ćeš na ugaj, ćeš na plin. Duhtori govore da preveć…

Ovakova pogača se delala za Vazanj. Bila je malo slaja lego ča j’ kruh sakidajni pa su si ki su na njoj odrasli navajni z mladen lukon, kuhanun špaletun i…