Godina: 2021.

Danaska j’ Međunarodni dan materinskega jezika, 21.2.2021. , a za taj dan va Škabeline morete poslušat jenu pravicu (bajku za zaspat) ku nan je poslal Josip Orlando Hrvatin, na dijalekte…

Piše: Marinko Pilepić Tone Žandarićev je bil od mićeh nog dešpetjiv i vragovit. Kada se j’ 1858. leta delala nova Cenetina kuća pul Garić bil je fantina od 11 let….

Piše: Darinka Martinčić Na Antonju su va centre Tumpić, da ga saki more videt, na pal obesili Pusta. Ča Pusta –  pustinu, so zlo! Nesrećinu i sramotinu, pijanca i kurbešinu,…

Piše: Cvjetana Miletić Čuda let Brseč je imel oštariju Sisol.  Ime j’ dobila po brege, ki nad gradon stražari, i na ken je, kako legenda poveda, svojni bil grad, zvan…

„Ako si kamik, budi kamik, ako si  čovik, budi ljubav, ako si rožica – budi  mimoza.“ V.Hugo Piše: Marija Gračaković Za pravu istinu reć, ja san besedu mimoza  prvi put…

Piše: Marija Gračaković Ovo ča ću van seda pravit  ni reklama za današnji lonci i padele prve kvalitete, aš saki zna da oni duraju i duraju dokle jih se ne…