Halubajski zvončari va Petrinje

Ovu šetemanu je va Osnovnoj škole Jabukovac va Petrinje održano on-line antropološko predavanje „Halubajski zvončari“, a organizirala ga j’ Udruga za kulturu „Ča?“ i Interpretacijski centar baštine Banovine. I va Petrinje se održavaju maškari, pa deca va škole znaju ča j’ to, ma tamo nimaju zvončari. Tako njin je predavanje bilo jako interesantno, a još njin se je boje pijažalo ča su va filme „Obahajanja Halubajskeh zvončari: Pusna nedeja 2017.“ videli kako naši zvončari zvone, kako se kanta i obahaja po seleh. To j’ bilo jeno lepo druženje i suradnja Viškova i Banovine.