Kamo j’ to Ive se pasalo

Pametiš ti Ive ki j’ bil vredan

najtežo breme oprtit

Ki j’ umel najlagje boću zbit

a ki najviše vina popit…

Keh puh smo 

va štajone od bukvice

po Lazeh nalovili

Kako smo kopevali i kosili…

Pametiš koliko j’ va sele judi živelo

kako smo bili kuražni i kad se j’ trpelo.

Keh štorij smo užali napovedat

z gušton se zismet i zakantat.

Kamo j’ to Ive se pasalo

i ča j’ od nas ostalo!

Darinka Martinčić, 2021.