Mjesec: studeni 2021.

Ovu šetemanu je va Osnovnoj škole Jabukovac va Petrinje održano on-line antropološko predavanje „Halubajski zvončari“, a organizirala ga j’ Udruga za kulturu „Ča?“ i Interpretacijski centar baštine Banovine. I va…

Pametiš ti Ive ki j’ bil vredan najtežo breme oprtit Ki j’ umel najlagje boću zbit a ki najviše vina popit… Keh puh smo  va štajone od bukvice po Lazeh…