Pul špini pul Lučetić

Darinka Martinčić napisala j’ libar. Mići, ma veli. Va njin su štorije od starini keh se za ko leto više niki neće spametit. To su štorije od starini od Leprinačkega kraja, ma va njih je i Opatije, i mora i Meriki i domaćeh judi keh su neki stareji mej nan još i poznali. A mlaji neka pročitaju ki j’ oveh puteh i umejkeh hodil prvo njih. Knjiga “Pametiš ti, Ive” je predstavljena pred šetemanu va Društvenen dome “Janko Gržinić”, a magar nismo tamo bili, reču da j’ bilo jako lepo. Danas ćemo objavit jenu štoriju kakoveh je puna ovista vredna knjiga.

Tečen na kurijeru. Od Bazgova zdolu spod Jožetoveh Ledin, Pod Celin h Lučetićen, pa po Golen Brde va Zatku. Kurijera fermuje zgora Babičine kući. Ako ju j’ čut da re od zgora trebe dobro poteć i spreskakat skalini ki pridu na cestu pul Brajinoveh.

Tako j’ to bilo pred jeno šezdeset let.

Pul Lučetić su onda bile samo tri pozemujčice ke su storene još čuda prvo. Braća Andre i Vitorijo Lučetić po čigoven prezimene se i danas zove ta del Leprinca nisu već bili živi. A živeli su nekada saki va svojoj kuće oženjeni za dve Zagrajanke, Andra za Jelicu Velčevu, a Vitorijo za Toninu Ćorinovu. Tonina je pokle ča j’ ostala udovica let bila devica leprinačkemu plovanu Pilatu. Kako braća Lučetići jedan ni drugi nisu imeli dece ni bližnjega roda prezime se j’ zatrlo, a starinu redital daljnji rod. Va tretoj kuće z leve strani puta bivali su muž i žena,  Katica Babićeva z Zagrada i Mata Fijamin, Bojunkin z Vasi. Lepo se jih domišjan kako su,već starčići, sedeli pred vrati i vavek imeli ča za popitat nas mlajeh.

Poć delat v Opatiju al z bremenon na placu, Zagrajani i Vedežani šli su okol Lučetić. Čuda puti njin je dobro prišla komunjska špina pul  kući va koj je zadnja bivala Zanetica Lastelinova. Pul špini j’ bil zid od lehi naredan za breme rasprtit, počinut i ofriškat se.

Bile su to leta va keh su naši oci i materi još vavek marćali hodeć po Baredah zdolu i zgoru, a mi deca bili boje sreći – za nas su prokurali kurijeru. Z kurijerun su se va to vreme vozili samo školani i judi ki su od kuda prišli.

Prišla je tako jedan dan z kurijerun va Zatku ženska na koj se je vaje videlo da j’ od ća. Rekal je neki da je Cimbićeva i da j’ prišla z Merike. Kumpanjica i ja složno smo prijele njiju putnu boršu z dvemi ručami i pomogle ju vuć zgoru. Počinule smo pul špini pul Lučetić od kuda se lepo vidi cel Zagrad. Ta gospa Cimbićeva je najprvo malo vreme stala i gledala proti svojmu rojenemu selu, a onda otprla boršu i znela regali za nas dveh. Rekla nan je da su to olovke ken ne rabi tinta, a ne rabi jih ni špičit. Prvi put san videla i prijela v ruku kemijsku i to svoju zasluženu kemijsku.

Još san tamo, puna sreći, pul špini pul Lučetić!

Pul Lučetić ni već špini, ni zida od lehi ni pozemujčic. Uzidani su novi palaci  ograjeni z zelenilon. Po srede pasuje asfaltirana cesta ka pride vanka na Stubje zgora Zatki.