Ki su na sliku

Od našega suradnika Josipa Orlanda Hrvatina prijeli smo ovisti tekst i molbu da mu, ako ki pozna ovi judi na slikah, pomore doznat ki su bili. Ako ča znate, javite na mejl od Škabelina, info.skabelin@gmail.com. Ćemo bit jako kuntenti.

Zafin slik z obiteljskega arhiva jiman i pisma naših rojaki z Merike i Argentine, okoli pedeset. Ta bogatija me sili opisat slike, popisat z pisam ča piše pa objavit.

Ko ki more pomoć molin da napiše ki je na slikah-ime, prezime, mesto i hišno ime. Popisal san ča san doznal. Ovde su slike.

Na prvu su slikani u Trst na ispraćaju za na brod u Argentinu i stojiju. Zanima me ki je fanat prvi na livo a ka je divojka treta z livega. Ki fanat je na kraj na desno? Slikano je 1930.leta.

Trst 1930. pred ispraćaj u Argentinu, slijeva:——, do njega Tonka Iskra, Brgujčova, Pasjak,——, Pepa Sanković, Vrtoličina, Pasjak i ———–

Na drugu sliku sediju ženske z hćerami, a udzat stojiju. Slikano je 1930.leta. Ki fanat stoji prvi na livo, ka ženska je treta z live strani?  Ki fanat stoji na desno?

Trst 1930. pred ispraćaj u Argentinu, slijeva: otraga —-, prva žena do njega—-, druga je Tonka Iskra, Brgujčova, a desno  ——-????, a sjede slijeva Jelena Bratović, Kućankina, kći Ivanka, Katarina Bratović, ož. Iskra, r. Brgujčova, (iza nje stoji kći Tonka Iskra, Brgujčova), Tereza Zidarić, ož. Sanković,Vrtoličina, na kraju desno kći Tereze Pepa Sanković. Tri majke ispratile su tri kćerke.

Na tretu sliku su dva fanti a nisan doznal ki su. Mislin da su morali bit z naših kraji. Na dopisnicu (hrbat slike)piše rojakinja z Merike u Rupu da pošilja slike dvih fanti pa da neka si zbere kega će. To bi nan govorilo da je primateljica bila posrednica, spajateljica. Onda je bilo tako. Ako znate napišite njin ime, prezime i čigovi su.

Iza sake slike je štorija. Storimo je skupa. Morda doznamo ko su samo kumpanjali, ali i oni partili. Su se vrnili i kada?

Lipo molin da napišete ki ste Vi da Van po objavi moren zahvalit.

Moje podatke i telefon jima urednica portala Škabelin.

Zahvalan – Josip Orlando Hrvatin