Mjesec: listopad 2021.

Darinka Martinčić napisala j’ libar. Mići, ma veli. Va njin su štorije od starini keh se za ko leto više niki neće spametit. To su štorije od starini od Leprinačkega…

Zapisal: Josip Orlando Hrvatin Nikomadnje potlje dažja su se si zmutili, za sin sega zmišali. Stajaju se prvo sunca kako da greju delat ma ne. Jeni su uprtili rucake, niki…

Od našega suradnika Josipa Orlanda Hrvatina prijeli smo ovisti tekst i molbu da mu, ako ki pozna ovi judi na slikah, pomore doznat ki su bili. Ako ča znate, javite…