Put pod noge u Šapljane

Piše: Josip Orlando Hrvatin

Udolina u ku je mesto Šapljane jima niske brižiće. Najviša prapovijesna Gradina još ud železnega doba bila je važna i Rimljanon, kot i Gradina Pasjak. Visoka je je 561,7 m.n.m i tamo je trigonometar, crikva Svetega Antona je na 441, Štacjon na 426,35, a mesto Šapljane na 394 mn.m. Veći del komuna je relativne višine do pedesetak metri – dolinica, manja i veća, pa vršić. A se okoli dolin su ograde i suhozidi, prava lipota graditeljskega zanata. Ud 28. 11. 2018. su na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva.

Za hodit, a ne se strudit, su Šapljane pravi izbor. 

Površina šapljanskega komuna je 6.998.159 m2, blizu 700 hektari. Proteže se ud raskrižja kadi fini autocesta, Rupajšćine, pod most u polje Brusan, po putu desno ud patoka. Najveć šapljanskih njiv je u polje Brusan, desno ud patoka, do pod škarpu i štriku. Jeno pol ure hoda je do tretega tunelčića (propusta). Čaz njega se uliva voda u patok, tote se križaju patok i nikadanja staza, a danas šumski put proti Fontani. Rabi zavit desno čaz tunelčić, ti je najveći, pa po putu do Križnih ceri, nikadanjih sinakoš voćnjaki, z češpami i jabukami. Bil je i Bogić, križ z raspelon. Tuda su pasivali ljudi za potribu, na noge i z vozi, a pred fanj let i Brijci (Brce) nosit mrlića na cimitar u Ješane. Danas je šuma. Uduvuda se više zvirki voda stiče u patok, ud dolinjskega poli tunela do pod Šapljansku gradinu, kemu reču Žlibi. Ud Žlibi se uliva voda čaz prvi propust ki je nasred Brusna. Na stran Gradine proti Rupi tudi zvira voda. Storila je korito patoka Lokvišća ki pasiva poli cestarske hiše pod cestu (pod veljb-zaukrugljen svod kako tuneli) priko njiv ke ki put poplava pa njin Šapljanci reču Mlake. Dalje patok teče u široku i veliku dolinu Valètica. Na dno je sam pisak, a nasredi korito ko si je storila voda i jame čaz ke požira pod zemlju u Preluk, kako i sve vode z našega kraja (Šupljane!). Ud ceste do Valètice je deset minut hoda.

Stariji Šapljanci i Paščani (Pepić Brkačov, Šapljane, Darinka Kovačova i Sandro Prelićov, Pasjak) su govorili da se je za Šapljane nikada reklo Šupljane, ač da je se zdola šupo, da su pod zemlju školji.

Doklje su uvuda pasivale vojske su ud tih vrimen ustala imena toponimi, tako je zapišen jedan Turcoumeak na katastarski plan proti Rúpajšćini. Ni se udomaćil kako je zapišen, ma tako je i z puno drugih, da je jeno na katastar, a drugo ime narodno. Ma Turkova dolina je ustala. Većinoma su toponimi slavenski-Triskavica i tamo triska, je gromište, a zdola štrike je danas igralište, pa Barišće, Ripišće, Trnovica, Na vrh grada.

Ud vojsk su bili Rimljani, Turki, Austrijci, pa Francuzi, Talijani, Nimci i na kraj JNA i Hrvatska vojska. Bil je i general grof  Laval Nugent pa je trinajst junija1813. leta bila bitka Nugentovega bataljuna „Nebójsega“ z Napoleonovu vojsku. Nugent da se je boril zas sojimi četami i eskadroni proti francuske vojske poli Lipe sedmega setembra 1813. Nijeni nisu premogli pa da su priko Šapljan i Pasjaka pasali proti Trstu.  (Zapisal Milan Surina, Kundin). Sin vojskan i unin ke su predstavljale, je bilo vavik zanimljivo kot pogranično i strateško područje (puti, ceste), a tako je i danas samo ča ni vojskovanja.

U Šapljane je dvajstipet let bilo sjedište općine Jelšane (grofi Pippi), do 1896.leta kada je potlje općinskih izbori (volitve) preseljen ured nazda u Jelšane.

Vlaki su prvi put počeli vozit 25.6.1873. leta, uni na krbun, zrekli su njin čuf- čuf i kafetarꞌca. Kolodvor-zgrada štacjona je zgrajen 1895. a leta 1936. su počeli vozit elektromotorni vlaki, pa  je pruga Trst – Pivka – Rijeka prva elektrificirana pruga ud Slovenije do Makedonije.

Železnica je presikla posestva pa je del šapljanskega komuna zgora štrike na zapad po putu Za vrhe (Stanišća, Za kalić) ud kamo su zvažali drva. Tako Stanišća i Za kalić uživaju Šapljanci a i Paščani.

U Šapljane su bili samnji za goveda do 1928. leta. pa je bila za vrime Talije i mesnica. Na Štacjon i stajalištu kurjere da  je bilo već ko 400 repi goved. Izvor:Edinost (Trst): glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice (14.01.1928, volume 53, issue 12), „Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana“.

Poza Drugu vojsku je bila u Šapljane otkupna stanica. Bila je „Uredba o obaveznom otkupu stoke i svinja“. Tako se je dobilo solad za drugo kupit, ali minjalo za frmentu.Z Ugovora kega je potpisala Ujčić Zalka uime kupca, otkupnega poduzeća „Primorje“, je „tele žive vage 35 kg“ dne 5.IX 1950. leta prodala Turković Ivana, Pasjak 19, NO Šapjane, kotar Rijeka. U ugovor piše da je za vridnost teleta mogla kupit „kukuruz iz berbe 1949“. Ugovor je posudila unuka Ivane Lučijana Šustar, už. Petrušić, Brbinova.

Na mesto prelaza priko štrike je još ud vrimena Rimljani bila cesta Aquileia-Tarsatica (proti Lipi). Bila je storena četire metre široka, da moru dvi kočije pasivat jena poli druge. Tuda su nikada pasivali priko štrike vozi (bila je rampa) ki su se ustavljali na Vagu, a kašnje su i auti, a i Rupljani i Šapljanci za na vlak u Riku, Bistrc, ali na Štacjon kot željezničko osoblje (za vrime Austrije, Italije i Jugoslavije, je i danas). Koliki su tuda hodili na noge ali z bicikletami na delo u bazene u Boršt, ali u Slovenijales, ud 1946. do  1952. leta ko je bilo veliko skladište drvne građe za sortiranje prvo otpreme u luku Rijeka. Najprvo je na timbar pisalo Zbirna skladišča za les, Šapjane, a kašnje Skladište „Slovenijales“ Šapjane. Likvidirano je 30.9.1952. Na Štacjon su delat hodili i Račičani, Starojci, Paščani, Rupljani, Munjci i Nokrajci. Ti prelaz priko štrike čez Šapljane do Štacjona je zaprt 1. decembra 2009. leta.

Med Šapljanami i Pasjakon je storen nov most livo ud starega pa Šapljanci u polje Brusan pasaju pod stari most, kako i puno prvo. Ti prvi je storen okoli 1933. leta (tega leta je asvaltirana cesta, piše u list Ameriška domovina, Cleveland, Ohio št. 257 od 7.apr. 1933. Cesta da je široka deset metri). Za ti drugi most je preložena štrika pa je to za cestovna dela ud Rupe do GP Pasjak bil prvi veći građevinski zahvat potlje 1933.leta. Napisal je ing. Damir Crnčić-GP Krk da je 2-4. maja 2007. „pruga zatvarana tri puta, treći put zbog montaže novoga mosta. Most je kompletno izgrađen na skeli uz prugu te je hidrauličnim prešama naguran na novu poziciju“. Zahvalin mu se za uvako lip opis.

Prelaganje pruge je jedinstveno za građevnu struku. Zafin poli Šapljan je isto storeno 2004. leta poli Miklavlja da more autocesta pasat zdola štrike. Da biju vlaki mogli smiron vozit  je najprvo štrika preložena na jedan kraj, obilazno, a kada je skopano je vrnjena. Tako vlak pasiva zgora autoceste aš je sada podvožnjak.

Na livu sliku je provizorij prelaganja pruge slikan 2007/izvor forum Vlaki.info. Na sliku se vidi založen put; zdola je ustala asvaltna cesta i kamik krajputaš. Priko je star put u polje Brusan. Na desno dva mosti i podvožnjak, slika ing. Crnčić GP Krk

Par črkic ud kunfini: šapljanske kunfine je Nenad Kuzmanović ubašal zas Šapljanci Jožićon Turkovićon, Kranjčovin i Pepićon Simčićon, Brkačovin. Na sliku se vidi kunfin navrh Lokvišć u Šapljane na kemu gori piše P. I. zdola leto 1819. Rupljani to mesto zovu Rupajski Boršt. Uklesano je leto 18+19. i slova S (Sapiane), R (Rupa) i slovo I (Ielsane) a na dno slovo S (Sapiane) nanopak, kako slovo „Z“ i detalj slova „R“ (Ruppa) i „I”  (Ielsane).

Desetak metri dalje, na mesto ko Šapljanci zovu Škalje je uklesano leto 1717 i poli broja križ; leto je uklesano dva pute, jedan put pravo, a drugi nanopak. U tu škalju se nabira voda pa more prit pit divje blago. To mislin da je najstariji kunfin u naše kraje. On ni del jozefinskega katastra, nego još starijega, mislin da je mletačkega. Slikal Nenad Kuzmanović.

Kunfini trih katastarskih općin su na tri strani sklesani, kako med paškin, brijskin i starojskin kunfinon, tako i šapljanskin, rupajskin i brgujskin kunfinon. Na njih je uklesano leto 18+19 a to je leto ustanovljenja katastra za Istru, ča znači i za naše kraje, Brce do Lipe ma i za Kastav i Liburniju, se zna.

Hiša Kantonjera, za vrime Talije cestarska hiša, potlje oslobođenja je bila sjedište Mjesnega narodnega odbora, ambulante, matičnega ureda i milicije. Ambulanta je zaprta potlje 2012. leta pa su ljudi z Brc, Šapljan, Pasjaka, Rupe i Lipe hodili h doktoru u Jušiće, a danas daju u Matulje. Tako je 2013. leta zaprta i škola u Pasjak, pa školani hodiju u Rupu. Zaprli su i poštu ud 1-januara 2019. Tako je zadnja pošta Šapjane, kako su pisali na kuverte, zaistinu postala zadnja.

Zrušit ćeju z klesanega kamika zidane visok vodotoranj blizu zgrade kolodvora i Pašku šternu ka je zajno zdola Vage i železnice. Vahnica br.24 Pódrhe (ali Za kalić) se ruši sama, a lovci smo dobro gospodarili doklje je bila lovačka kućica, krov popravljali, vrt redili. Niča će se i jedan dan obnovit (su ubećali) – kameno krunište cisterne je z br. Z-2669 zapišeno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2006 – lista zaštićenih kulturnih dobara.

Mi se vidi da uni ki ubećivaju bolje nisu nego za zapirat i rušit!

Stari puti su, zafin nikadanje rimske ceste, put za Ješane, ud ceste prvo cestarske hiše proti Ciburici do nikadanje oštarije Kalandra  i bel  put ud Šapljan do Brguda dug osan kilometri. To danas najbolje znaju biciklisti ki pasaju priko prelaza i štrike. Još malo ćeju, aš kada se rekonstruira kolosijek ćeju za naprit pasat pod most, storit ćeju podvožnjak.

Šapljanci su se po starini ravnali po zgonu crikve, za na mašu zornicu, za Zdravu Mariju ujutro, na podne i za Sveti večer, a ko bi bil uganj, ali velika tuča, za skočit na pomoć. Na kakovo će bit vrime nas domišlja stara izreka u narodu da kada se ud crikve Svetega Antona čuju ješevski zgoni da će bit lipo vrime, a kada se čuju brgujski da je jugovina.

Šapljanski dijalekt: Jutro je ura zgonije

Triba stat i u školu poć. Pogledan u vokno i vidit ni niš aš mraz je na staklo narediu sliku. Gren bliže voknu, puhnen sapu i stori se škuljica. Čez škuljicu zablišćije sunce, vani je se belo i pokrito zas snigon. Spustin se po škaljah u kuhinju u ku mama stojije, a se po Diuki i Knajpu dišije. Mama u rukah držije škudelicu i tuče cukar i jajce da nan naredije šato.

Sada triba poć van, na noge dit vunene ubojke, na glavu kapu i rukavice na ruke. Se to je mama po večerih splela.

Mama zakriči „ala móvꞌte se aš će cuh hmálin prit“.

Šli smo van, a pod noge je snih škripau jako, jako. Z gušton smo ga još jače mastili. Zaz Brusna se je čulo cuh, a mi poahtali i prišli na štacjon i se nutra u leturinu malo sagrili.

Kada smo prišli na Matulje i spustili se do škole su Matuljci začeli zijat „Kranjci,  Kranjci su prišli“.

Napisala po šapljansku Laura Surina. Sastav je pročitala Branka Surina u Hangar, Matulje, na Međunarodni dan materinskega jezika.

Beseda škalje su stepenice, škudelica šalica, hmalin znači uskoro, a leturína elektromotorni vlak. Peljal je školane z Bistrca u Riku.

Ni za storit ud manje nego put pod noge u Šapljane.