Facolić i uzal

  Piše: Marija Gračaković

„Jimaš facolić“? (maramica, rupčić),  pitala bi me mat skoro sako jutro kada san bila spravna za poć u školu. Šempre  nisan jimila pa bin se bila tornala da ga zemen.

I sako san jutro čekala to pitanje aš san ga ćutila kako ljubav. Kako da je zo tin facolićen mat, puna škrbi i ljubavi smanu, a ona je jimila čudo drugih posli i pojidi da od njih ni glavu ni dvignut mogla.

A ta se facolić  mogal za sto stvar rabit: za šmrcanje, za otrt pot, morda i ku suzicu za bi te zi oka ušla, za sest na njega na kamik u hlad, mokar za klast na čelo ako te je glava bolila, za zamotat ga okolo šake ako si kakovu tešku boršu nosil, za vezat na njega uzal (čvor) da nič važno ne zabiš…

Moglo se je  na saki  od njegovih četiri kantuni vezat uzal i klast ga na glavu da te škapula od jakoga sunca.

Na nedilju, kad smo hodile na mašu, mi divojčice bimo obligato nosile u ruku librić (molitvenik), kiticu bašelka i – blagdanji rakamani facolić. Sve smo ženske jimile po cele duzine  „radnih“ (za saki dan) i „dekorativnih“ (rakmanih, blagdanjih) facolići.

„Jako je važno, veži uzal na facolić  da ne zabiš“, uževalo se reć, a jena starija ženska je rekla: „Da, vezala san uzal, ma seda san zabila zač, ne znan ča san to zapametit morala.“

***

I tako ja danaska stojin sprid  staroga pikabita (ormara)  i oću malo „reda delat“. Čudo san toga nutri poslagala, ma vero i pohitala. Prevrćen  sve nike stvare ke mi više ni potribne nisu i putujen svojin životon. I niš ća ne hitan aš bin i del sebe hitila. A to neću. Volin svoji spomeni kako da su živo biće.

Ma istešo otvorin njenu škatulu. I prvo ča u nju vidin je jedan platneni  facolić zo uzlon!

Zela san ga u ruke, sela na katridu i, sva srićna ča san sama doma, ča me nijedan ne vidi, pomalo odmolala uzal, a zi njega kako da je vanka skočil celi moj  život: Ono „Jimaš facolić?“ i tepla ruka moje matere, tvrdi žulji i pot mojega oca, dobrota mojega muža, prvi koračići moje dice… i još čudo toga.

Gladila san ta dragi facolić i uživala, uživala. Ontrat mi je niki na vrata prišal i zazval me. Brzo san opet uzal na facolić vezala, klala ga u škatulu i opet lešto tornala pokrov i klala škatulu u pikabit. Da ne bin bez svoje najveće bogatije ostala…

***

I seda malo mislin: komu danaska ovi facolići od harte „za jednokratnu uporabu“ lipi  spomeni zbudit moru, kakovu bi oni štoriju pravit znali? Ma ča ovi današnji mladi znaju?