Deštin

Piše: Marija Gračaković

Mogla bin se škometit (kladiti) da čudo vas ki ovo čitate ne zna ča znači beseda deštin ku san u naslov klala. Ni letrat van neće čudo pomoć, ma morda van ova pjesma bude od koristi:

„Mladost san svoju diliti šnjon ja stija

Ma deštin kad neće, tu se niš ne more.

Marija, zva san je Marija…“

Ovu pjesmu Andreja Baše je, ne bite verovali, na MIK 2012. kantal Krunoslav Slabinac. Donke, Marija zi ove pjesme šla je za svojin deštinon, a Kićo je samo zvat i plakat mogal. Ste „skužili“? Deštin je beseda ku smo prezeli zi talijanskoga (tal. destino), a u naš standardni jezik to je: sudbina, usud, udes.

Eko, deštin je, kako narod veruje, sila ka odrejuje život sakoga od nas, sve ono ča nan se dogaja bez naše volje i gospodari zo našin životon. I sve važno: rojenje, ženidba, srića, nesrića, smrt… odrejeni su zo deštinon. Ćemo mu se pokorit? Ne vavik. Ma samo nič malo more obrnut naša slobodna volja, naš kuraj.

Albert Camus, francuski pisac i filozof, je rekal: „Veličina  čovika je u njegovu forcu da štabeli kako će bit jači od deština.“ Eko, kuraj i forca nan u život za sve rabe.

A seda: jena štorija od deština u ku niš ni zmišljeno. Na ov letrat su dvi sestre, dvi divojke: Marija i Kate. One su (kako mi je Marija, moja teta, ka mi ga je pred čudo let darovala, ozada napisala) 25. agušta 1923. leta šle zo vaporon u Riku, letratat se. Nisu žalile troška, truda, ni vrimena – aš su, kako sestre, otile jimit spomen na svoju mladost.

Ni pasalo čudo vrimena i saka je šla za svojin deštinon. Oženile su se. Kate, ka nikad dice ni jimila, šla je zo svojin Jivon živit u Veju i gospa postala. Marija je na Garicu zo tri divojčice udovica ostala, aš njoj je muž u Merike nastradal. A bila je još mlada, prelipa  ženska, bjondina. Zvali su ju Bela. Tako mlada, lipa i kapaca ni otila molit, čekat i plakat, pušćat da ju deštin zatare. Otila je još volit, voljena bit, nać čovika ki će njoj svoju ljubav regalat.

I seda: su se to deštin, al srića šnju poigrali, leh Marija se je namurala u svojega Draga ki je istešo bil udovac i … danaska bimo rekli – Rom. A kako se ni brdo ni ljubav ne moru hranit (sakriti), brzo je to prišlo vanka, a Marija je zo najvećin kurajon, kuntra volje cele fameje, „kuntra celoga svita“, šla za svojin Dragon ki njoj je obećel ljubav do groba.

Zo Katu se je svadila. Zavavik. Kada ju je ona molila i prosila da to ne dela, Marija njoj je rekla: „Ako ti se buden žalila i molila da mi pomoreš, ti nemoj!“ I ni njoj se nikad potužila, ma besedu više nisu progovorile. Nikad. Saka je jimila svoje življenje, saka je nosila svoj križ.

Marija i Drago su delali pir – na Garicu. Ljudi su zbande jako kurijozo gljedali tanac, saki korak, lipu nevesticu u rakamanu košulju, zo istešo tako rakamanu belu podsuknju i pohabevali saku besedu. Pravljali su, niki je čul, da je Marija u jedan čas rekla: „Drago, ja te volin!“ „I ja tebe“, odgovoril njoj je zo tvrdin glason.

Novomu paru je ljubav postala deštin  i podurala dokle jih „smrt ni razdilila“. Ma prvo toga je čudo žuhkih i teških pasat rabilo. Marija je zo Dragon šla živit u „romsku zajednicu“, svega je pasala, nijenomu se ni tužila, nosila je svoje brime kako da je pero. A nje brižna mat, moja baba Mare, je govorila: „Šest dice jiman i svih jih volin, žalosna san ča je dvoje u Merike pasalo,a ni tamo ni niku sriću našlo, ma za Mariju me srce najviše boli.“  „Ni pameti jimila“, užali bi njoj ljudi reć. „Jimila je čudo kuraja i lipote i ljubavi, ma nesrićni deštin, plakala je mat.

***

Ča reć? Štorije od ljubavi šempre su pune dešperije, ma vavik nas čudo toga moru navadit. U ovu štoriju, ako ste jimili pacence za pročitat,  su „ključne“ besede  ljubav i deštin.

I da, ovoga protuleća je korona naš deštin.