Mačak i mačići

Piše: Darinka Martinčić

Užanca je od vavek i potreba, najme va sele, imet pul kući i par mačak aš da kade je dih od mačka tamo miši nete.

Mi imamo tri, dve mačke i jenega, kako smo misleli, mačka. Mačke smo već prvo bili nesli po moderno „sterilizirat“ da budemo i mi i one na mire od mačak i mačić. Mačka smo, blaze mušken, pustili neka uživa okolo. Užival je ma ne okolo nego doma.

Počel se j’ motat okol kući jedan lep črni mačak. Misleli smo da j’ zgubjen pa smo ga vabili i hranili. Nakon nekoliko vremena va konobice pul kući pravo odkriće. Naš mačak leži va kantuniće va jenoj škatule, a pod njin dva mačića. Nismo se si skupa mogli prečudit kako mačak more zleć.

Hodila su to čudo gledat naša i sa susedska deca. Kada se j’ mačka štufala kunfužijona odlučila je prenest mačići na sigurno mesto, pod krov od skadnja. Ni njoj bilo lahko z mačićen mej zubi skočit najprvo na boro, pa na stari pikabit pa na gredu od šufita. Prvi je srećno arival, a drugi njoj je brižan pal zad pikabit. Kako nismo mogli do njega prit, ni mi ni mačka, prestrašeno je njavkal i zval pomoć. Morali smo spraznit su kramu z pikabita da ga moremo odrinut od zida i škapulat mačića.

Čekali smo onda da mačići još malo narastu. Počelo je već bit lepo i teplo vreme pa su sami prošpijali kroz napošnu za mački storenu lazicu na vrateh od skadnja.

Dali smo jih susedon ki su jih radi zeli aš su do onda imeli samo jenega starega mačka. A bit će da njin je i ta mačak neč va rode.