Mići Princ za čakavci

“Mali princ” autora Antoinea de Saint-Exuperyja dobil je svoju čakavsku verziju: Mali princ je do sada preveden na više od 300 svetskeh zajik, a prodan je va već lego 80 milijuni knjig. Čakavci sad moru čitat ovu lepu štoriju na svojmu zajiku, aš ju je na domaći prevela Tea Perinčić, a pomogal njoj je Svetozar Nilović Tozo.

Mići princ

 Knjigu “Mići Princ” izdala je Udruga Calculus – Muzej informatike i Muzej djetinjstva Peek & Poke. Štampanje je pomogla Primorsko-goranska županija, dobri judi i nekoliko firmi, a “Mići princ” more se kupit va Peek & Poke-u. Od soldi keh se dobije od prodaje, snimit će se audio knjiga “Mići princ”.

Va knjige se mešaju govori Praputnjaka, Grobnika, Klane, Raba, Krasa, Dragozetića, Lovrana, Srdoč, Kraljevice i Omišlja, a pripovjedač i Mići Princ govore studenjski, aš je to materinski govor Tee Perinčić.