Šporki jezik

Piše: Marija Gračaković

„Zi jezika se cide i med i otrov“, vadi nas jena poslovica. I to je jušto prava istina. Potvrdit ću van to zo jenu  staru štoriju.

EZOP (6. st. pr. Krista) je bil starogrčki basnopisac. Misli se da svoje basne ni pisal, leh da jih je usmeno pravljal, da je bil rob i da je služil više gospodari. Štorija nan pravlja da ga je, u jenu priliku, gospodar poslal na mrkat i zapovidal mu da kupi „najbolju stvar“. On je šal i prnesal mu doma – jezik. 

Ma ča si mi to kupil?  Ča jezik je tebi najbolja stvar?, jadil se je gospodar i samo ča ga ni udril zo bičen.

A, gospodaru,  jušto je najbolja stvar, ponizno, zo glavu na prsa kalanu, mu je odgovoril  Ezop.

Znate: jezik hvali Boga, uči istinu, brani pravicu, nosi mir i dobrotu mej ljudi, pravlja najlipče štorije od poštovanja i ljubavi….

Ma doboto da jimaš pravo, pomirljivo je rekal gospodar al istešo ga je škuro gljedal.

Drugu šetemanu ga je opet poslal na mrkat i naručil da kupi – najgoru stvar. Rob je opet prnesal – jezik.

Ma ti si munjen, ubit ću te, san ti rekal: najgoru stvar, počel je zijat gospodar.

Pa jezik i je najgora stvar, mirno je rekal rob. On kljene Boga, dela čudo zla, širi laži, mržnju, vriđa  i rastužuje čovika i još čudo toga šporkoga i grdoga.

Vrag te zel,   grdo gljedajuć gospodar je moral priznat da rob i ov put jima pravo.

Znate, i Biblija nan pošilja poručak „I smrt i život u vlasti su tvojega jezika.“ 

***

Donke, odvavik je tako. Nigda se je u nas doma uževalo reć: „Sram ga bilo, jima šporki jezik.“ Ta „šporki jezik“ je znal zirigat i ovakove kljetve: Kaplja ti pala! Ruke ti se osušile! Strel te ubila! Vrag ti zel sriću! Prokljeta ti ura bila! Zatrlo ti se sime i jime!… I sve tako jeno grje i šporkije od drugoga.

A jena domaća štorija re ovako:

Jeno jutro se je jedan naš Mate spravljal za poć u kampanju. Ma nikako partit. Najprvo se je zo ženu nič okolo marende pokaral. Ontrat je prontal voz, opregal krave, a kozu je vezal za krošnja da gre zada voza. I kada je otil partit koza se je počela potezat, ni korak naprid. Toliko je konop natezala da se je Mate bojal da će se zadavit. I počel je Boga kljet.

Jušto je tuda pasival  selski župnik ki se je, kako i on, Mate zval.

  • Mate, rekal mu je župnik, ča te ni sram tako kljet, ča spominješ Božje ime uzalud!?“

A on mu je žvelto odgovoril:

  • Kad bite vi, pope Mate, jimil moju ženu i moju kozu i vi bite kljel!

Župnik je zamučal, a naš Mate je pocito, da ga ne čuje, još jenu, zo šporkin jezikon,  „odvalil“: „Da bi vrag zel i ženu i kozu!“  Ontrat  se je brzo retiral, za jezik ugrizal, prekrižil  i na  sva glas rekal: „Ne daj Bože!“