Spominjaš se

 
 
Spominjaš se če si mi
govorel
pravjal
skupa z moren i  z valon
spotiha šepital......?
 
Spominjaš se dani
besed
zrečenih
skupa z vetron i z kamičići
va more jubavi hitanih....?
 
Spominjaš se kako su
kuš i magriž
vonjali
dokla su se naše glasi
z letnjin vetrićen mišali...?
 
 
A ja? Spominjan se svega
če more mesto nas  je zgovorelo
ono če ondat mi nismo umeli
samol smo sve to va svojih
sercih imeli i ......želeli.
 
 
                         Marija Trinajstić Božić
                                          14. veljače 2014.