Pelž i pelžić

Pelž do pelža

pelžić do pelžića

partili su  kako da bi

va  jenoj poredici,

pomalo hodeli, seduron mučali

i sekotoliko rogi kazali

svoj verbenskoj dici.

                 – Ćapajte nas, ako ste kapaci-,

                  govoreli su šotokuco,

                 -mi nismo žvelti, ma  van istešo moremo

                  svu salatu va verti ziškujat

                  za to, ala, ala, provajte nas berzo ćapat.-

            

                                                                  Marija Trinajstić Božić, veljača, 2020.

Manje poznate riječi:

pelž  –  puž

pelžić – pužić

poredica – povorka

verbenski dica – vrbnička djeca

šotokuco – ispod glasa

žvelti – brzi

istešo – isto

ziškujat – napraviti rupe

berzo – brzo