Pust (prvo koroni)

Piše: Darinka Martinčić

Na Antonju su va centre Tumpić, da ga saki more videt, na pal obesili Pusta. Ča Pusta –  pustinu, so zlo! Nesrećinu i sramotinu, pijanca i kurbešinu, barufanta i tatinu….

Leprinac

Judi su zajeno postali nekako veseleji, slobodneji. Moru bit ča te i delat ča te. Na se strane su pusni tanci. Po cestah hode maškarani judi. Puni su jih Matuji, Reka, Opatija, Lovran… Pul nas pak Leprince, na Pusnu nedeju, Pusni pundejak i utorak, na sam dan Pusta, kumpanije maškar obahajaju Leprinašćinu, zbude saku kuću i promaste hodeć se ceste i putići.

Zvončari z Leprinca, Foto: Podučkun.net

 Od vavek su okolo hodili Muži – se sami štimani judi! 

Za njemi su se otpravile i Žene – aš ča su pak one!

Ni Zmešani ne drže, niš manje do sebe!!

Užanca je da vavek neki ostane doma dočekat maškare. Još i judi ki više ne bivaju na starine umeju na ta dan prit i kuću otpret. Nasliša se ako j’ odkuda čut armuniku i komać se čeka da pridu.

Zvončari, Foto: Podučkun.net

Va sele su čut jih je! Pijača j’ već na stole!

Duplica i bukaleta – vela! Ulenjaki puna zdela.

Ne minite nas, leh pridite i va kuće zasopite,

neka zidi odzvanjaju i domaći zatancaju!

Poškercajte, zakantajte, sen skupa kuraja dajte

pak spraznite bukaletu i pridite opet k’ letu!

Još ta sud na Prvu sredu. Lista tužbi je saki dan se veća aš judi sami prijavjuju se ča nevaja. Sejeno, niš ne more poć po kratken postupke. Sud mora svoju storit, a porota će odlučit. A porota, to su si ki su prišli čut i videt ako će optuženi dobit zasluženu kaznu. Bude već mrak kada pustina plamaće v ognje. Ta oganj je kako neki simbol svetla i tepline. Judi se ćute zadovojneji i nekako lagji čekajuć boji dani. Ako niš drugo, više sunca i lepega vremena.

Pust je važgan

A oni ki bi radi celo leto bit pusni,

neka ne bacelaju – već da se mladi goji!