Mimoza

„Ako si kamik, budi kamik,
ako si  čovik, budi ljubav,
ako si rožica – budi  mimoza.“
V.Hugo

Piše: Marija Gračaković

Za pravu istinu reć, ja san besedu mimoza  prvi put čula u svoje ditinjstvo kada je jena gospa za moju prijatelicu rekla da nježna i sramežljiva „kako mimoza“.

Čudo kašnje „upoznala“ san tu čudesnu rožicu i odmah se namurala vanju. Ona otvara svoji prelipi žuti cveti, spravljeni u grozdi, u prvi, drugi i treći misec od leta. Donke, dokle ostatak prirode još spi, ona nan navišćuje da je protuleće sprid vrat.

Mimoza  je grmolika biljka, nježna rožica, a opet žilava. Naraste do 12 metri (i više), išće teplinu i sunčani položaj. Sadimo ju spod zida da njoj vetri ne naškode. Kada osjeti da njoj nič pači, kada osjeti opasnost zatvori svoje perca i opet jih otvori nakon  deset, petnajst minuti. Pa kako ju nećeš volit! Ona je prinčipesa  od rožic.

Doma je u Australiju. Od tuda su ju pomorci u 18. vik prnesli u Europu, a tako i u naši kraji. Na dar svojin ženan ke su jih kako verne Penelope doma čekale. Mimoze  su njin bile ljubav, spomen, pacenca i čekanje dokle se muži doma ne tornaju. Danas  san  dobila buket mimoz.  I nisan plačljivica, ma te lipe žute rožice vavik mi napune oči zo suze. Dokle san jih kladala u važ ruke su mi se tresle aš san se domislila na svoju pokojnu prijatelicu, jenu dohtoricu ka je znala potirat sjene zi našega lica. U nje črnu dohtorsku torbu vavik se je našlo nič ča tebi, al nikomu tvojemu jušto ta čas rabi i ča će ti u bolest pomoć. Volila san ju kako ča se voli dobar prijatel, on na koga vavik moreš računat, nazvat nje kućni broj i odmah je bila pronta za pomoć. A sama  je bila nježna kako mimoza. U naš je gradić prišla zi Zagreba i kako da ju je niki presadil u plitku zemlju. Znala je za sve naše nevolje, a mi za nje boli nismo. Samo je pomalo venula. To jutro kad san otvorila oči osjetila san kako da mi fali bokunić duše. I prvo leh ča je zazvonil telefon znala san da je više ni.

U ovo doba leta ona mi je znala  prnest kiticu mimoze zi svojega vrta.

I kada san segutra dobila buket mimoz zaparalo  (učinilo) mi se da on nosi  vase dušu moje prijatelice ka jih je zibrala za svoji glasniki, aš mi je pal na pamet jedan „citat“ koga san zdavno zapisala u svoju pisanku u ku na leta zapišujen „lipe misli“: „Miris mimoza je ljudska duša koja se na ovaj svijet vraća u potrazi za dragim osobama.“

Zela san ta buket zo svin važon i šla na kopošanto.  Na grob moje  prijatelice-dohtorice dočekal me je važ friških žutih mimoz. Niki, a znan i ki, me je pretekal zo istu misal i ljubav. Položila san i ja svoj važ  i pomilovala nje nasmijani letrat na nadgrobnu pljoču. Spojil nas je „miris mimoza“, spojila nas je ona duša „koja se na ovaj svijet vraća u potrazi za dragim osobama“.