Štanjadur

Piše: Marija Gračaković

Ovo ča ću van seda pravit  ni reklama za današnji lonci i padele prve kvalitete, aš saki zna da oni duraju i duraju dokle jih se ne štufamo i hitimo ća kada  oćemo nič lipčega „dizajna“, moderno, lipče. Zato danaska ne moremo ni zamislit, pogotovo ne mlaji, da se lonci i padele – krpaju. 

Ma  vi, moji dragi zdobniji čitatelji, ćete se ben domislit i „oživit“ on glas ki je ozvanjal po selu:

„Lonce krpim, ranjgle krpim, kišobrane popravljam, nože i škarice brusim.“

Ov glas (vidite da ne „zvoni“ po čakavski) pripadal je jenomu čoviku zi „gorinjih kraji“ ki je sako-toliko u selo prihajal, a žene su ga već željno čekale zo pripravljenu „robu“. Moja mat Dragica bi kadagod rekla: „Ma kada će ta štanjadur prit, aš vero bi mi rabil, fanj san mu toga pripravila.“

Štanjadur (moja Zlatica z Grižan bi rekla loncutar). Zabljeno jime, zabljeni zanat. Živi još samo u spomeni sve manjega broja ljudi. To je ta čovik koga se je čekalo, artižan (majstor, zanatlija) ki je celi svoj alat nosil na škinu u jenu drvenu škrinjicu. „Lonce krpim, kišobrane popravljam…“ Mi dičina bimo se  dilje okolo njega spravili. Kako u kino. A on bi nas poslal doma da materan javimo da je prišal. Ako ga morda nisu čule kako zija…

Glavno delo štanjadurovoga zanata  je bilo krpanje lonci, a ovo drugo (popravljanje lumbrel, leroji, oštrenje škaric, noži, sikir…) delal je onako zasput. Lonci je jušto krpal! Koliko se spominjan, to je hodilo ovako: obrnul bi lonac prama nebu da bolje vidi škuljicu, ontrat bi ju zo šilon malo povećal i pital ako je ta okrut za kuhat u njega, al samo za držat vodu, mliko al ku drugu tekućinu, aš ako će se kuhat, ako će okrut na oganj poć, postupak krpanja je bil drugačiji.

Za vodu držat bi samo zaštanjal  (zalemil) škuljicu. Ako je lonac rabil za kuhanje odrizal bi zo posobojne škare dvi oble pljočice od lima, jenu za nutarnju, drugu za vanjsku bandu „zakrpe“. Šaldal (zakoval) bi jih zo rastopljenin olovon. Ni jimil ni oćali da mu iskrice (kada je olovo topil) ne skoče u oči. Kad je bilo gotovo, očistil bi zo krpicu  višak olova, sve zo rašpu (turpiju) zagladil i – finjen posal.

Morete  danaska zamislit kuhanje u takovi „zakrpani“ lonci!

Ov „naš“ štanjadur  je vavik nosil jedan koret (džemper) ki je bil pun škuljic od iskric ke su po njemu, kad je štanjal, padale. Ma vavik je bil dobre volje, smijal se i kantal:

„Štanjam lonce, brusim škare,

brusim nože

i sve drugo što se može

u svom poslu ja sam spretan

nemam novce, al sam sretan.“

Eko, ovo je još jedan od starih zanati ki su se zavavik zgubili. A ki je zadnji put u Riku vidil čistača postoli kako zo špacetu (četku) buba  po svojemu stoliću, ki je vidil „sladoledara“ zo trikolicu ki dičini balotice od sladoleda na placu, na kućni prag dopelja i zija „Sladoleed-meedeleed“, ženu ka po kuće šije štramaci  (madraci)  od vune ? Ki je vidil pletača vrnj i bocuni ki zo macon žukav od kuće do kuće gre…? Leroj od vrimena gre naprid, a ovo ča san nabrojila spada u pasano vrime.

Ma kako ča saki avto mora jimit  „retrovizor“ kako bi mogal kako rabi vozit, tako i mi moramo jimit dobar pogled unazad kako bimo znali hodit naprid. Zato se dumboko klanjan svin starin artižanon, kih san ovdeka spomenula, kako i onin ča nisan.

Meni se para, a siguro nisan u pravo, da je lipo domislit se. Istešo se nadan  da nisan zadnja ka tako misli.