Božićne želje

Piše: Slavica Car

Pasuje vrime ko da ga bura nosi, dan za danon se bliže vrimenu Adventa  i iščekovanju blagdana Božića kad grad blješći  lipotun ukrasi, šareh lampadinic, nekoga  posebnog užurbanoga i vedroga raspoloženja aš blizu su nam najljepši blagdani Božić i Novo leto.

Grad se kiti, na trgu je već  okićen, punoj lipoti postavljen i Advendski venac, do njega vela jelva okićena šaremi  ukrasi i se miga i blisiče na se bandi. Adventski park lipo urejen, pun aromi jelvic i borovini, čeka da ga obajdu dečina ka se vesele i smeju tekuć nožicami, a očice njin svete od radosti. Arijun se čuju lipi zvuki božićneh pjesam i čine se skupa lipen i svečanen.

 Sveti Mikula već špija zada stabla, prišal je polešto va kontrolu, vidi da se i nona šeće držeć miću divojčicu za ručicu a krozi ti tepli stisak ruki teče i spominjanje.  Spameti se i Svetoga Mikule ki bi jih prišal obać a šnjen su dečinu strašili i krampusi, delili su šibi zločestemi,  a saka i najmanja slašćica je dečinu jako veselila.

Spominje se nona vrimena svoga detinjstva. Već okol Katarinine studen bi zaplela svoju mrzlinu  va kiti hrasti, jelvic i bori. zapuhala bi bura tako jako da bi ledila dah, okovala tanken ledon Potok, na stranah Kotora  beli suhi snežak pomalo bi se ćapeval za grani gloga i delal beli tepih po suhoj trave a sličice od inja krasile bi stakla na poneštrah ko najlipše špice. amaetere su bile va velen poslu. Teplina kuhinje je godila a slašćice su dišale dik se nona poli šparheta moli .

Va mićen srdašcu želje su puste, da za Božić  sretni i veseli zajedno  budu, da se i ovo leto lipo jelvica okiti i jaslice slože na mahu i klade posejena zelena šenica, kako je i užanca. Pameti mala glavica da će mići Isusić prnest regali pod bor. Ona bi rada novi šjalićn i rukavice  ili krpenu pupu dobit. Za starejega brata škornjice aš stare već žule, narasle su nogi. Za mlajega brata teplu kapu aš ga uši vavik zebu. Ma i ku slašćicu neka prnese pod borić, ako bude naranča ili čikulada još lipše će bit i med sobun će jih podelit.

Zbudila bi se jutron mića divojčica, kroz poneštru pogljedala – evo snežića, zamel je putići, paladu, od kuć krovići, palmi, barki i saneni parki. Da se j’ samo ta želja pusta ostvarila bila bi kuntenta. Ma pod boron i pupa čeka, kapa i škornje za obadva brata. Kakove sriće valjad ni veće. Plješću ručice miće divojčice, grli mater, oca i nonicu, bratami deli čikuladicu.

Šeće nona, ručica se tepleja, zi noniniga srca vela ljubav teče za ti mići stvor i ona će ku kunu odvojit i vnučići regalat, onako skromno kuliko more dat. 

I ovo leto va željami skromni budimo, jedan drugomu bliži, jedan drugome bolji. Neka nan Božić blagoslov nosi, ljubavi i zdravlja pune vriće i bar šaku snega da nan naš  Grad bude još lipši….