Frakaćo

Autor: Bosiljka Tibljaš, Marinići

1 kilo kisele repi

fažol

3 kuharice masti

2 kapuli

20 dek mesa za juhu

rebra al suhe panceti

3 režnji česna

Stavi se kuhat meso za juhu al od boka (od 20 deki na kilo repi). Va juhu stavit 3 režnji česna i fanj pešta.

Va padelu posebno stavit kuhat malo fažola va ken se kuha uho, rebra al panceta. Kad je kuhano, se se pomeša z repun. Stori se mići prežig na putre. Nutra se stavi 2 kapuli i malo papra. Ako treba, doda se i soli.

(Z knjigi “Bokunić užanci”, Štorija od hrani, va izdanje Općine Viškovo 2018.)