Grade moj na gori

Vrbnik

Grade moj na gori

na valometu i steni

za se si me zavezal

i da tebe ni

ni mene bilo ne bi

aš jubav moja

va sekon kamiku i drivu

i čoviku i ditetu

crikvici, pašaju

vrimenu prošaston

i denešnjen

je

va sven

skroz svega

i vavik

samol tvoja.

Neka germi i dežji

i bura riva

nike černe oblaki

ma ti si vavik force imel

i od svega gerdoga

lehko  ušel.

Za vičnost

GRADE MOJ

ustani nan svitlost.

Marija Trinajstić Božić, 25.1.2011.