Mjesec: studeni 2020.

Evo, sad kad nas opet zapru, najlepše je ča doma imet za zabavit se i dani prekratit. Na mlado leto su dobro prišle njivi, a sad je pak zima za…

Piše: Marija Gračaković             Prvo značenje besede librića od spomeni  (spomenara) partilo je, moglo bi se reć u niš, u nigdinu. Današnji mladi ne znaju ča je to. Njihovu će…

Piše: Slavica Car Va našeh krajeh postoji puno štorj ke su se prenosile z kolena na kolena, a pravili su nan jih naši stari. Tako  i ova štorija od bure…

Grade moj na gori na valometu i steni za se si me zavezal i da tebe ni ni mene bilo ne bi aš jubav moja va sekon kamiku i drivu…