Mirakul

Piše: Marija Gračaković

Dragi moji, danaska ću van pravljat štorije od jene lipe besedice, a to je mirakul. Besedu smo prijeli od latinskoga jezika u ki miraculum znači čudo, čudnovati događaj.

            U srednji vik je to bil naziv za vrstu crikvene drame u ku su se prikaževali mirakuli svetih ljudi i život Bogorodice. Kašnje se je beseda udomaćila u sakidašnji govori, kako: čudo, neobičnost, senzacija.

            Eko, kada danaska pogljedamo  ča smo sve doškali doživit, šempre ganamo da se okolo nas dogajaju mirakuli od bolesti, nečasnih ljudi i življenja.

            Ma ja ću se istešo držat onoga lipčega dela značenja ove besede, pa ću reć da je pravi mirakul kako je naš obični težački svit, kako su brižni naši stariji zo svoje žuljevite ruke i zdravu pamet uspili  na noge klast, odhranit, šesno  i lipo odgojit brojnu dičinu i škapulat jih od hude naravi ovoga vrimena u ko živimo. Hvala njin, mirakul je to!

            Seda ću se opet tornat na jedan lipi mirakul koga je doživila jena naša zormana zi Zagreba. Zo 65 let je ostala udovica I sama. Bila je pomalo i zgubljena. I ontrat se je dogodil mirakul! Kada se je najmanje nadala trefila je jenoga svoga prijatela „od malih nog“ ki se je tornal „zi svita“. A on je vanju namuran od kada je dvanajst let jimila. Kad su skupa u školu hodili bil njoj je napisal pravi ljubavni list, a sestri je doma ukral kolajno, sve to spakiral u lipu hartu, zval ju je u jedan kantun od škole i to njoj dal. Ma ćepala jih je „dežurna meštrica“ (Tar znate već kakovi smo van mi meštri!) i morali su poć u direktorovu kamaru na „spovid“. Dobili su i nikakovu kaštigu radi „lošeg vladanja“.

            Kašnje jih je život razdilil, saki je finil na svoju bandu, jimil fameju i svoje življenje. I kako san rekla, trefili su se nakon pedeset let, saki od njih sam i slobodan. I opet se je ponovil „Mirakul zvan ljubav“ (kako je književnica Ljerka Car Matutinović krstila jedan svoj libar). Skupa su, vole se, ganaju nan da nikad ni kasno za pravi život pun ljubavi, za ostvarit svoj san i da se jušto njin dogodil mirakul koga su celi život sanjali.

Pasalo je više od leto dan da nan je Oliver pasal na niki bolji svit,  pa ću  mu izkazat počast  zo stihon njegove pjesme „Luce mala“:

„Ča je s tebon danas, ča si štufa svega

Koji je mirakul  na srce ti lega,

o Luce, Luce mala…“

Toliko za ov put. I neka van se dogajaju samo lipi mirakuli, od ljubavi  i lipoga življenja u slogu.

Miholjski  misec 2020.