Matejna 2020.

Piše: Tatjana Udović

Va Sveten Mateje jesen je obično počinjala Matejnun, najvećun manifestacijun ka slavi zaštitnika mesta Svetega Mateja 21.9. Manifestacija bogata kulturnen, zabavnen, sportsken i edukativnen programon ka dura sedan dan, na ku prihajaju judi z Svetega Mateja i okolneh kraji, ov put je malo drugačja.

Radi nepovojneh epidemiološkeh okolnosti uzrokovaneh COVIDon-19, mere suzbijanja zaraze bi bilo nemoguće ispoštovat na veloj manifestacije ka inače ukjučuje izložbe, predavanja, sportska natjecanja, kulturno-umjetnički i zabavni programi va šatore, pak je radi brige o zdravju judi, manifestacija Matejna 2020. otkazana.

Ma sejno, da se tradicija ne zatare, aktivnosti va manjen obime su se održale. Održane su dodjele nagrad za odlični učenici osnovne školi i za učenika generacije, kot i za najlepšu okućnicu i balkon.

Prvonagrajena okućnica Željke Bjedov

Natječaj za najlepšu okućnicu i urejen balkon bil je produžen skoro do kraja maja, a javilo se je 14 sudionici. Kako najlepše urejena okućnica proglašena je okućnica Željke Bjedov, koj su zamjenica općinske načelnice Snježana Podobnik i zamjenik načelnice Denis Mladenić uručili rožice i nagradni bon od tisuću kun. Drugo mesto osvojila je Mirjana Saršon, koj je uručena nagrada va iznose od 700 kun, a treće mesto za najlepše urejenu okućnicu osvojila je Đurđice Kušaković, koj je uručen bon od 400 kun.

Okućnica Mirjane Saršon

Za najlepše urejen balkon prvo je mesto osvojila Doris Ožanić, drugo Marina Ostojić, a treću nagradu dobila je Saša Stojanović.

Verujemo da će nan prilike dopustit da drugo leto organiziramo Matejnu z bogaten programon, bez ugrožavanja zdravja bilo kega, rekla je za Škabelin Marina Jurić, direktorica Turističkog ureda Općine Viškovo.