Jadranke Cetina prva nagrada na Festivale književnosti “Sipar”

Piše: Tatjana Udović

Pasanu šetemanu va Mošćeničkoj Drage održan je 8. po rede “Sipar- festival književnosti”. Radi  poštivanja seh meri za zaštitu od Covida 19, “Sipar ” je ovo leto dural lih jedan dan, a ne dva, kako pasaneh let. Kako i vavek, pisalo se j’ na  temu ku su sudionici dobili tijekon radnega dela na početke manifestacije (proza, poezija, književni zajik al čakavica).

Nagradi za tri najboja rada, odabrana su odlukon  žirija va ken su bili Mihaela Sirotnjak Železnik, Rikardo Staraj i Nadija Rubeša. Za organizaciju su zahvalni Rikardo Staraj i Nadija Rubeša.

Ovo leto, učesnici su pisali na temu „Optimizam kao pokretač“, a prvu nagradu osvojila je  Jadranka Cetina (Kastav), za čakavski rad “Optimizam”. Druga nagrada šla je Davoru Grguriću (Delnice) – za rad “Prstohvat naputaka za uzgoj optimizma” ki je pisan na standarde, dok je treće mesto osvojila Vjekoslava Jurdana (Lovran)  za tekst “U izabranim dražesnim krajolicima svjetlosti i optimizma”, također pisan na standarde.

Sudjelovali su još Marko Žele (Lovran) i Nino Bijelac (Novi Vinodolski). 

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je sipar-1-1024x498.jpg

Manifestacija je nastala 2013. leta kako međunarodna manifestacija kako bi mogli sudjelovat i turisti. Pasaneh let su pisci pisali svojen zajikon, a va žiriju su bili judi ki govore i pišu dotični zajiki. Sa ova leta do sada su sudjelovali pisci i pjesnici z Austrije, Nemačke, Italije, Srbije i Hrvacke. Ovo leto radi okolnosti kakove su, strani pisci nisu mogli sudjelovat pak su organizatori, da se tradicija ne zatare, organizirali program na lokalnen nivoe. Bilo je manje pisac, ma je program bil kvalitetan uz vrhunsko druženje.


„Nadamo sa da ćemo k letu opeta imet onaj multikulturalan stari Sipar“, rekla je Nadija Rubeša, jedna od organizatoric programa. 

Manifestacija je dobila naziv Sipar po jednemu delu  draške plaže (kraj Vele plaži), kade se moru nać i stihi R.K.Jeretova “Sipar” . Onde su se i održali prvi susreti. Saka manifestacija ima i glazbeni del (nastupi zbora, straneh gosti, gitara, vokali). Si nagrajeni radi na „Sipare“ se čitaju na izvornen zajike, pak manifestacija bude fanj posjećena i interesantna turiston.