Šćika i začehac

Ni jušto obilata, aš nas čudo toga muči, ma letinja nan je prišla kako i  vavik, kako i sako leto. I pasala! Pripravili smo se kako smo znali i umili, pa i za turisti ki su se rano pobrali, a znamo i zač. I ča se toteka more? Samo reć: „Hvala Bogu, zdravi smo. Još.“

Ja san u to pripravljanje za turizam štabelila da više niman kamo zo robu, aš san pikabiti spraznila za turisti. I niš, šli smo u Lesninu kupit još jedan pikabit u koga ću spravit sve ono „ča ne rabi, a rabit će“. Moji muški su ga složili. Ma, ava meni! Ni to pikabit kako on babin od orihovoga drva  (od koga san van već pisala) leh od iverice. I sva je nikako nestabilan i nakrivljen na jenu bandu. Rekla san: „Ava, toteka će rabit šćika i to ne jena, leho dvi.“ „Dobro, prnest ću jih“, rekal je moj muž, šal u konobu (kadi vavik spravljamo, kako san već rekla, „ča ne rabi, a rabit će“)  i za sprave prnesal dvi šćike. I lipo smo jih podrinuli pod tu stran ka je nakrivljena bila, malo potukli zo batićen onu širu stran da  gredu bolje pod stranicu pikabita i  (Kako Bog!), on ravno i šaldo stoji.

I seda: ča je šćika? Bokunić plosnatoga drva ki je  zi jene bande tanji i oštriji, a zi druge deblji. Nikako „trokutast“. U standardni jezik se zove „iver“, a more bit i nika šorta „klina“. Šćiku najviše rabimo kada nasadimo toparišće (drveno držalo) da se lipo šaldo „priljubi“ za metalni del nikoga alata (matike, pikona, sikire, bata…).

Šćika jima i svoje preneseno značenje, a to je kada nikoga zo besedu badnemo, kada mu „spustimo“ rečemo da smo  mu šćikali, al kalali šćiku.

Npr. Jedan leniji gospodar zapustil je trsi, aš da je okolo njih čudo posla. Samo po sebi se razumi da o Miholji ni jimil ni grozja  ni vina. Sused mu je šćikal

„Ava kako si ti dobar težak. Vidi se po vozi i mašteli grozja kih saku večer u dvor dopeljaš!“

A jena druga šćika re ovako: Dvi su se ženske na put pokarale. Ma za niš posebojnoga, leh da se malo švogaju. I besedu po besedu, svega su grdoga jena drugoj zdilile. Kada već ni jimila ča za reć, jena se je domislila kako će onoj drugoj najbolje šćikat, pa je zazijala:

„Grdotino, toliko si grda da te more bit od Boga i od ljudi sram!“

„Ča mene? Neka gospodina Boga bude sram ča me je ovakovu stvoril“, žvelto je zazijala druga. Ovo je bila prava šćika na šćiku.

***

Zo šćiku poveženo, prežentat ću van danaska još jenu besedu.

Začehac (al špranja), a to je tanki, kako trn, bokunić drva ki se pod kožu zabije. Šempre se javi problem kako ga se oslobodit, aš je bolan, a more se i na zlo dat. Znimlje ga se zo iglu, ma toteka „žrtvi“ niki drugi mora pomoć, pa se je nigda uževalo čut:

„Ovo ti je igla. Ćeš mi pomoć ov vražji začehac vanka znet?“    

Dragi moji, toliko za danaska. Čuvajte se aš ova korona se ne sulaca. Čudo je gora od začehca.

Marija Gračaković       

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *