Mjesec: rujan 2020.

Piše: Tatjana Udović Kako su se manifestacije ovo leto al otkazane al se održavaju va manjen obime, tako će bit i z najvećun kastafskun feštun. Bela nedeja će se obilježit…

Piše: Tatjana Udović Va Sveten Mateje jesen je obično počinjala Matejnun, najvećun manifestacijun ka slavi zaštitnika mesta Svetega Mateja 21.9. Manifestacija bogata kulturnen, zabavnen, sportsken i edukativnen programon ka dura…

Dogodi mi se tako da san sama, naslišan tišinu i tići pa se ćapan za telefon kako za spas. Iman tri kujine s kemi se redovito čujemo. Ku ću prvu…

Ni jušto obilata, aš nas čudo toga muči, ma letinja nan je prišla kako i  vavik, kako i sako leto. I pasala! Pripravili smo se kako smo znali i umili,…

Sen ki se boje da će se od starine bit pozabjeno kad stareh više ne bude, teplo preporučamo ovistu štoriju ku j’ pred pet let napisala učenica šestega razreda Osnovne…

Zagrad je del Leprinca, a najlepče ga je videt baš z vrh Leprinca. Ako reste s cestun od Zatki proti Tumpićen, prit ćete do Staji. Nekada je tu bilo mesto…