Pijažat se

 Prijatelica mi je danaska pravila ovu štoriju: 

Potle „sto let“ nazval me je jedan prijatel od mladih dani.

      –   Se spominjaš, Mare, onoga vrimena kad smo mi mladi bili, rekal je zo slabin staračkin glason.

.- A da, tancevali smo, odgovorila mu je.

Ma ne samo to, ti si bila lešta malica i pijažala si mi se, pa san malo mislil da bi mej nami čagod dublje moglo bit. I kada san ti to rekal, znaš ča si mi odgovorila?

Ne, ne spominjan se.

Ne spominjaš se? Rekla si mi da san prestar zate.

Ma da? Škoda. Oprosti. Mladost-ludost. I ča ćemo seda? Oba smo ostarili.  Ja san se tebi  pijažala, a meni se tribida ni pijažalo to ča si rekal i ča se seda toteka more. Mladost je i meni, kako i tebi pasala. Danaska moremo samo zakantat: Lipa naša mladost, saki dan na manje.

***

I seda: ča je pijažat se? U standardni jezik jimamo „istoznačnice“: sviđati se, dopadati se, a naše čakavsko pijažat se prezeli smo zi talijanskoga piacere

Beseda jima „široku upotrebu“. Pijaža nan se mladić, divojka, pijaža nan se nika hrana, a druga ne.  Pijaža nan se štorija. Nikomu se pijaža i dobro pripravljen kumpir, a drugomu je maneštra slaja od šurlic. A komu se ne pijažaju  palačinke? Punjene zo mrmeladu, cikulatu, zo siron, meson….

***

Jedan „veli čovik“ od politike je rekal da mu se kol merikanskoga presjednika najviše pijaža – Melanija!

***

Bila jena štorija. Čudo je vrimena kružila po svitu. Ljudi su ju volili habat, ma na fin bi svi  ostali zo oči doli, aš  kraj te štorije  je bil jako tužan.

San ti lipa, ti se pijažan, pitala je štorija jenoga deškića komu ju je baba 

pravljala.

Ne,  ne  pijažaš mi se, rekal je mali,  ne volin žalosne štorije. Ma za pravo

reć,  dobra si, samo ti je kraj tužan.

Pa,  prominimo ga! U štorije se to more.

Da, prominimo ga. 

Rečeno-učinjeno. Prominuli su kraj, dodali nič novoga i sve je u smih i veselje finilo.

Pijažan ti se seda,  pitala je štorija.

Da, pijažaš mi se,  šumperbo je odgovoril mali.

Ljudi, pijažan mu se, veselo je zazijala štorija i  opet partila u svit.  I putuje. Od uha do uha. I kad ju čujete nemojte ča pokvarit. Neka ostane vesela  i lipa da se sakomu  zavavik zapijaža. 

Marija Gračaković