Duzina

Sreda je njihov dan. Saku šetemanu. One su tri prijatelice od školskih klup. Pedeset i pet let je pasalo od kada su finile srednju školu, a poznaju se od osnovne.

Ma ni vavik bilo tako. Delale su, škrbile za fameju. I ni bilo lahko. Ma danaska su penzijonerke i štabelile su da je prišlo doba za malo počinut. I čagod samo zase zet.

I tako su se na proslavu pedeset let od mature da će se jedan put na šetemanu nać na kafe, malo se pospominjat od pasanoga vrimena, a bome i od novitadi. Tako saki put najdu niku novu temu.

Danaska je slučajno na red prišla duzina, aš je prva rekla:

„Snaha mi je prnesla z Grižan  duzinu domaćih jaj. Ma to je nič! Ove zi butige njin ni sluga nisu.“

Odmah se je u deškorš „ubacila“ druga:

„Ma ča će ti jaja, ja san čera od muža, ni sama ne znan zač, dobila duzinu črljenih ošipki. Ma sva san se rastopila od sriće i miline. Još san nigdi pročitala da dvanajst ošipki u buket govore: Ja tebi pripadan. Ča ćete lipče i štimanije?“

Ni treća ni otila ostat dužna:

„Ča vi znate od duzine? Ja san kad san se oženila prnesla: duzinu  duplih lancuni i to šest dolinjih i šest gorinjih rakamanih, duzinu lancuni za postilju od pršone, duzinu rakamanih intimel (jastučnic), duzinu zo merlići obšijenih i  duzinu šarih za sagdan, 2 duzine šarih šugamani i jenu belih zo naštikani sinjali mojega jimena (monogrami), više duzin facolići, kuhinjskih krp, tavajoli, tavajolići, duzinu travers  od cica i šetena za posal, za saki dan. Samo mi je još falilo da duzinu dice rodin.“

Prva njoj je žvelto odgovorila: „Ava, ka bogatašica.Ma je ti još ča od tih duzin ostalo? A da mi  malo razčisttimo ča je za pravo duzina. Beseda nan je prišla zi francuskoga DOUZIANE, a rabi se za dvanajst bokuni nike robe (npr. duzina jaj). Tucet je „istoznačnica“ ku rabimo u standardni jezik, a prezeli smo ju od njemačkoga DUTZEND. Mi u čakavski govori vavik rabimo besedu duzina. Računa se da je duzina jako srićan broj: 12 je miseci u leto, 12 Kristovih apostoli, 12 bogi na Olimp, 12 je zodijačkih znaki…

Treća je za finjencu dodala: „A ja san malo  pošpijala u sanjaricu. I našla san da sanjat duzinu znači: svi plani će ti poć za ruku. I ča smo ontrat čineći?“

„Sanjat duzinu“, rekle su sve tri u jedan glas

I kuntento su partile doma. Obed kuhat. To su te srede. Penzijonerske.

Marija Gračaković