Mjesec: srpanj 2020.

Hmeti po Kastafšćine nimaju druge letućini, to ni gusak, ni rac, ni pur, lego samo desetak kokoš. Va Kastafšćine j’ najveć školani, ki nisu nikad videli ni gusku, ni racu,…

Pokle kopi najveće delo na kmetije pride košnja. Saki numer imeval je budi ča od blaga. Kravu, tovara, par koz. Jednako se’j bacelalo spravit za zimu, kako hranu za familiju…

Sreda je njihov dan. Saku šetemanu. One su tri prijatelice od školskih klup. Pedeset i pet let je pasalo od kada su finile srednju školu, a poznaju se od osnovne….