Huncut

Blizu naše kuće, leh priko česte, je jedan veli dičji dom Grada Zagreba. Odmaralište. Kad rečen „veli“ mislin na celi teren okolo nikoliko kuć (ke su „dom“) kadi su igrališta za dičinu, čudo zelenoga i ravnoga – do samoga mora. Toteka od ranoga protuleća pa do početka zime prihajaju vele kumpanije dičine od zagrebačkih zabavišt i osnovnih škol. Kada jimaju programi „škole u prirodu“ pridu zo svoje meštrice po šetemanu dan. Potle njih drugi, pa nan je vavik veselo. Dičina kako dičina, kadagod se pokaraju i potuku, a brižne meštrice  ni ne orivaju  svih u red klast.

Tako su se tribida i danaska niki, ki zna za ku bedastoću, pokarali, a jedan deškić od desetak let je sva črljen dotekal u moj vrtal i, tribida od veloga jada, počel mi je kust maćuhice, a jušto san prvo petnajst dan celo prisadišće lipih modrih  posadila i veselin se kako će mi, celo ovo protuleće lipo cvetat, aš su pod zidon, u jato od bure.

„Ej, ča to delaš“, zazijala san, a on je potekal nazad svojoj kumpaniji.

„Huncut!“ zletilo mi je, ni sama ne znan od kuda. I ni mi ta deškić nikakovu škodu delal, aš san tih nikoliko rožic brzo opet zagrnula, nisan se ni čudila da, tako mali na ta mod jad svoj pokažuje, leh mi se je po glavi počela motat  beseda: huncut.

Bože dragi, od kuda mi je na  pamet  i na jezik prišla? Ma znan, od zdavnih, zdavnih dani kada su se stariji znali najadit na nas mulariju ako bimo njin ku črišnju ukrali, ki kamik hitili, al njin tekuć ovce zdrhnuli i rastirali. „Huncuti, tar huncuti, ja ću van uši nategnut!“  – bi zijali, a mi dičina bimo se smijuć razbižali.

Huncut je beseda ka je razširena ne samo u naši čakavski, leh i u kajkavski govori. Prijeli smo ju zi mađarskoga jezika u ki huczut  znači: hulja, nitkov, a u  naš standardni jezik jima više (lizerijih) „sličnoznačnic“: vragolan, nestaško, obješenjak, zloćko, prepredenjak, fakin, drznik…

Eko, kugod od ovih besed ziberemo, dobit ćemo slično značenje. Ma naši stari bi najveć puti zibrali jušto huncut i još bi dodali da će „tomu huncutu kosti zravnat“ i da njin je već dosti  njegovih huncutarij.

A ča je (po našu) huncut? Za nas on ni „hulja“ ni „nitkov“, aš to su previše teške besede. On je, kako ga u naši kraji i čakavski govori „vidimo“, lik ki dela huncutarije, ki razbija nike regule u ponašanje: smije se i šali jušto kad i ne rabi, riva se bez potribe, daje komugod malu ćepu, ma više onako za sulac (šalu), zna se hranit zada kantuna, al se pocito prešuljat,  pa nikoga zdrhnut (prestrašit), zna se i potlić zo kumpanji, ma ne od potribe, ne da nikoga jako stuče, leh „da mi malo vidimo ki je jači“, voli zo praćku mašku pogodit, črišnje i grozje krast, ma ne ukrade čudo toga, jušto  toliko za oželjit se i poslastit. Ako ne drugi za njin, zna on i „dva kamika“ za nikin po putu hitit. Jušto ako  jih ne hiti, ontrat mu se po glavi misal mota: „Ava, ki bi mu dva kamika hitil!“ 

I vavik su mu usta pune smiha, pa sve ako mu se dogodi i da zo črnicu (šljivu“) spod oka, zo  razbijene kolena, al zo krvavu glavu doma pride. Ma mat ga ni ne pita ki mu je i zač to delal, leh odmah zazija: „Huncute, bilo ti doma stat! Da znaš, dosta mi je više tvojih huncutarij.“  A on pak misli: Ča, tar do jutro će sve pasat. I već zmišlja nove huncutarije. Ako niš drugo malo će se zo kumpanji potlić. Jušto da se vidi  „ki je jači“.

Eko, takov van je on. Danaska bimo rekli da je „hiperaktivno dite“. A on je samo huncut.

Marija Gračaković