Surotva

Jako je štimana hrana. More bit: kravlji, ovčji, kozji al od zmišanoga mlika. More jimit svitski poznato jime, more bit paški, krčki, lokmartinski… more bit  poznata marka, a more bit i bez svega toga, samo domaći sir.

Majski je najbolji, pa svi ki drže da se razume u ovčji sir išću domaći i majski, aš ovce jušto u maj jidu slatku mladu pašu, pa je ta najbolji.

Danaska se sir dela na drugačiji, moderni mod, ma ja se domišljan vrimena kada se je sir delal – na ruke.

Bimo rekli „ključne“ besede za delat sir su: mliko, carilo, žmikanje, žmak, surotva, – pacenca i ruke.

A delo re ovako: mliko se procidi. Mora bit mlačno (prirodno mlačno, ako je ta čas pomuženo, al ga se malo stepli). U njega se klade žlicu carila  (sirišta). Najbolje je domaće carilo, a njega se spravlja od mezdrice želudca jančića al telca. Mezdricu se posoli, dodaje njoj se malo vode (kišnice zi gušterne) i ona sama od sebe, od vode i soli dela tekućinu – i to je carilo. Od njega se mliko skrutne, pa ga se stuče zo drvenu žlicu i pomalo zo ruke „spravlja“ u grudu. To će reć da se skrutnjeni del, koga zovemo  žmak  odvoji od tekućine ka ostane potle sirenja, a to je surotva, al kako ju u standardni jezik zovemo sirutka. Nju kašnje skoristimo za skuhat  skutu (tal. scotta). U niku drugu priliku ću van pravljat kako se pomalo oblikuje žmak, kako ga se zagladi i žmiče.

Od deset litar mlika dobijemo kilo sira i devet litri surotve. I ča zo šnju? Ako ju, na mali oganj lešto zakuhamo, na vrh padele se, kako škorup dela  – skuta. Pustimo da se sve skupa pomalo ohladi i zo pinicu (cjediljku) poberemo skutu ka je jako dobra za palačinke, druge šorte slatkoga, al za jist ju onako zo žlicu. To smo mi kako dičina jako volili, a bili bimo dodali i malo cukara (ako ga je bilo). 

 A surotva? Hitali smo ju prascen u lok (napoj) i oni su bili jako kuntenti zo tin dobrin jutarnjin obrokon. 

A danaska? Surotva simo, surotva tamo. Ganaju i pišu da je jedan od najzdravijih napitki. Likarija za sve bolesti: čisti jetru, dobra za visoki tlak, za mršavit, za želudac, za mladost i lipotu, za dugo življenje. Čitan da je jedan engleski težak, Thomas Paar,  doživil 152 leta i to zato ča je celi život pil surotvu. Za marendu i za vičeru. Pa seda vi malo vidite.

Jena naša pjevačica i voditeljica hvali se da ju je surotva spasila, u život vrnula. 15 kil da je zgubila i, ča je najvažnije, da ju više kolena ne bole. Donke, surotva njoj je vrnula lipotu, liniju i zdravlje.

I ča da van na fin rečen. Pači mi trbuh, bole me kolena i ni druge leh  se surotvi poklonit. A ona se, u „saku bolju butigu“, prodaje u boce od litre. Pa, ala, dvi boce na dan!

A naši nigdanji prasci nisu brižni ni slutit mogli da jih zo surotvu  pripravljamo da nan zdraviji i ne previše masni za macel (klaonicu) pripravljeni budu.

                                                         Marija Gračaković