Lipi naš domaći zasmeten kraj

Kadi je današnji čovik tamo su i smeti. Nikadanji ljudi nisu bili takovi. Gremo učistit aš biju nan se ljudi našpotali, su govorili. Danas kot da ni srama! A stariji su nan govorili da ki nima srama nima ni poštenja. Jušto tako je danas.

U lipi naš domaći kraj je Veliki Brgud. Tamo su Brgujci i Brgujke. Je i crikva,  i cimitar je. Je i stari cimitar z kamenin ograjenin zidon se okoli. Pred zidon se visoko zdižu dva obklesani kamiki i med njimi železna vrata. Va Crikvenin dolci, nasred cimitra, na ravno, je kameni stolić z križon za mašu sako leto. Desno ud vrat je kamena ploča z leton 1885. ka spominja na zakopane Brgujce umrle ud kolere. Zidi su i spomenik zidaron i klesaron ki su jih zidali, tamo bi rabilo peljat dicu, buduće građevinare, da vidiju kako su zidani.

Jeno desetak metri udzad zida je smeti za jenu prikolicu. Danas se temu reče krupni otpad. Dvisto metri na stran z ke shaja sunce u šumi su ustanki čebelarskega pribora, kusi panji, užičenih okviri za saće i jedan železni stup. Je temu zaslužan čebelar ali medvid se ne zna, ma niki divji stvor je. 

     Miklavje, tristo metri prvo vodospreme, put nalivo u šumu, „krupnega otpada“ je za dobar veći kamion, na tri mesta, sve do puta. Spada u brgujski komun. 

Pred desetak let je dobar gospodar čistil dolac, posikal drva, a manje kitice lipo posložil po strmini h dolcu, da prirodi vrne ča mu ne rabi. Rekal sam sam za sobu da je to dobar gospodar. Ma, do dolca se ne more ud smeti ke su vržene med same stupe ud dva dalekovoda zeleno pofrbane. A samo je stotinjak metri ud asfalta.

    Bukvina zgora Zvoneć i Perke. Livo je put po šumi do ceste za Lisinu, lip, širok, po novemu je to staza za bičikliste i do puta stup z krovićon LD „Lane“ Opatija. Ma uz put je i smeti, građevinski otpad i najloni i plastika. Kot da sporuči „ne moreš ti učistit koliko ja napeljat“. Nu, čistilo se ni.

Vrh sega je i jedan najlon z eko poruku „Iz ljubavi prema Hrvatskoj“ nasred šume i jedan veći prazan poli Škrlji (Kastav) na kemu piše „mislimo zeleno“ (ni fotomontaža).

Lipi naš domaći zasmeten kraj! 

Verjen da u općinu dela budi ki, morda redar, ki bi rada da mu se pismeno zahvali, njemu i sakemu ki bi se pobrigal da smeti zniknu z brgujske i druge okolice. Ki stori prvi korak će bit zapišen da je, drugin je i nutile govorit.

Napisal san samo par primjeri, a tega je okoli još, na privatne parcele i na komunal.

Brežani z Bregi su pred ko leto organizirali tlaku na Dan planeta Zemlje, ženskice su prišle z slatkarijami, muški z urudjen i harmoniku i tik tak storili čast i ponos celin Bregon i sin nan. 

Nikada su lovci užali pobrat ustanke plehi i železnine par kamioni pa su ča zaslužili ud „Metisa“. Ja, oni  su bili ekološki osviješteni već pred pedeset let.

Uvo leto Dan planeta Zemlje je pasal, pasat će i uva prokljeta korona. Ćeju smeti ustat? Prit ćeju Kuzmova i Bela nedeja, ćemo se prit pokazat i storit lipu figuru u čistu okolicu, lipi kraju moj?

Meni je lahko pisat, ćeju reć niki, ma evo: zovite ljude dobre volje, ćemo prit dat jenu ruku, ki more i ne more, se zna ki mora prvi počet -mjesni odbori, općine. Sprignit se još moren, ko ča poberen mi Ona moja reče da san komunalac, ma za uvo nas rabi već. A u općinski proračun moru prit lipi soldi, ko ne sada kada će?  

Josip Orlando Hrvatin