„Javi se kad prideš. Napiši jušto nikolike rige da znamo kako si na put pasal, da se ne pojidamo.“  Tako se je uževalo reć onin ki su hodili na put: u vele škole, u vojsku, u niki grad na delo, u Merike… I on bi bil pisal. Tih „nikoliko rig“ vavik su jimile svoj početak i kraj.

Na početak: „Dajen van na znanje da san dobro i srićno orival, da me zdravlje služi, a to i svin van doma od svega srca želin.

A finile bi: „Svih vas pozdravljan i želin van zdravlje od Boga i od srca svoga.“

U sredinu lista su bile „rige“ ke su govorile o življenju i tote je u kratko bilo spravljeno ono malo lipoga i čudo, čudo žuhkoga ča je život nosil onomu „po svitu“ i fameji doma. Ma čagod da je bilo spravljeno u te rige svi su željno čekali poštara, a kad bi prnesal ta čekani list, čitalo ga se je sto puti: i celoj fameji na glas, i saki ga je član zel u ruke, pročital, podragal te rige  ke su vavik hodile na krivo, od livoga na pravo.

***

Riga je beseda ku smo prijeli zi talijanskoga jezika (riga tal. = redak, crta, red). Mi smo ju prijeli, zavolili kako da je snami rojena, rabimo ju i danaska.

Ova beseda i u talijanski i u naš jezik jima i drugo značenje, a to je naziv za platno, tkaninu na crte – rige. A roba na rige je vavik u modu, štimana kako nigda , tako i danas. Čitan u jene ženske novine da su jušto ovoga protuleća rige jako u modu. Dodar i na postole zo visoke pete.

***

Riga, rikola je i brzorastuća salata ke su nigda bili puni naši vrtli. To je jako dobra salata ku najviše pripravljamo zo jaja i teplin kumpiron. Raste i u prirodu kako diblja, istešo je jako dobra i zdrava, samo je malo ljutkasta i jača od ove ku u vrtli gojimo.

Eko, uživajte u rigu na salatu, na svi modi aš je zdrava i paše za ovi letnji dani.

***

I, Bože moj! Lipo vrime je, koronu šaldujemo, sve se otvara, rabi poć vanka, „pokazat se“. Nabavite kugod „krpicu“ na rige, kigod postolići, vešticu, al magari šugaman za na more poć. Napišite i nikolike rige na hartulinu. Pošaljite i razveselite dragu osobu. Bit ćete i sami kuntentiji. Živila letinja ka nan se već lipo smije, sve se more!

Marija Gračaković