Slikovnica Marija mlekarica

Mlekarice su bile ženske ke su teško živele, sako jutro rano stajale, kravi muzle i kilometri i kilometri z bremenon do grada hodile, kako bi onde mleko prodale, ki solad zaradile za prehranit svoje familije.

Na spomen na tetu Mariju, ka je vavek svoju štoriju povedala, nastala je slikovnica – MARIJA MLEKARICA autorice Tatjane Udović, va koj je opisan nekadajnji način živjenja.

Ki želi slikovnicu za svoji najmlaji, more se javit Udruge za kulturu Ča? na e-mail adresu: udruga.ca@gmail.com