Špiljac

„Ne postoji iskrenija ljubav od ljubavi prema hrani.“

George Bernard Shaw

Skoro san sigura da jako malo vas zna ča ova beseda, ku san u naslov klala, znači. A jili ste špiljac. I dobar van je bil. Za prsti polizat.

Ma za početak ću van pravit jenu domaću štorijicu, a gre ovako: Šal je naš domaći čovik u Zagreb obać sina študenta. Ni mu javil da će prit (ni ontrat još ni telefoni bilo), a otil ga je malo znenadit i zdrhnut. Kad, ćeš ti vraga vidit, kad je u kurjeru sel domislil se je da je zabil indiric (adresu) od sina zet. Ma ča je mogal?

Kad je prišal u Zagreb ni znal od kuda počet sina iskat, a bil je i lačan.  

-Ben, fata. Bedastoću san delal, ma ča seda moren. Najprvo gren čagod pojist, pak ću razmislit ča ću naprid, rekal je sam zase i šal u prvu oštariju.

Ča bite mi za obed preporučil, pital je mladoga kamarjera.

Ričet, žvelto mu je odgovoril ta mladić.

Ne znan ča je ta ričet, ma prnesite mi, rekal je nebogi lačni čovik.

Kad je kamarjer prnesal pun pijat maneštre zo bokunon suhoga mesa, naš čovik je na sva glas rekal: – Ma kakov ričet, to je špiljac, tribida znan, tar san ga čera za obed jil!

RIČET2.jpg

Donke, zovu ga jačmik, ričet (od njemačkoga das Ritschert), Slovenci ga zovu ješprenj, a mi (ne znan van reć od kuda je ime prišlo, ma škoda bi bilo da se zgubi) –  š p i l j a c.

Ča je špiljac? Oguljeno žito (ječam). Spominjan se da je mat zo vrićicu od pet-šest kil žita hodila u malin na Malinsku „delat“ od njega špiljac. Malo je domaćih ljudi ki se neće domislit kako je špiljac nigda jako fino siromaško jilo bil i osnova domaće kuhinje.

jesprenj zrno.jpg

Danaska uživa jime specijaliteta koga i po restorani, konobe vole domaći i furešti gosti. Osnovu mu delaju tri šorte povrća: špiljac, fažol i kumpir. Mesto fažola more se klast slatki mladi frmentun (koga mi doma zovemo „mlič“). Ovo jilo „išće“ kobasice, al bokun suhoga mesa, kost od pršuta…, a za pomastit „zapešt“, a to je mehka masa  ku dobijemo kad zapeštamo bokun slanine, nikoliko zrn česna i kiticu petrusimena.

 Ako skuhamo dobru količinu špiljca,  more durat i za dva dana. Samo pazite: to je jilo ko išće pacencu, ako se kuha brzo, na veli oganj, neukusno je i vodenasto. Donke,  tajna dobroga u ukusnoga špiljca je dugo kuhanje na „blagoj vatri“.

U slast van bilo, morete i goston špiljac ponudit. Verujte, neće njin bit krivo, bit će jako kuntenti.    

Marija  Gračaković