Kukača

Moja pranona je bila jako stara,
bolele su je nogi pa je volela na kauče sedet.
Ja san š njun rada poćakulala,
navadila me j' čuda domaćeh besed.

Jedan dan me j' nona pitala:
Minja, kade mi j' kukača?
Ja san rekla: Nona, ja znan ča je pogača i
škartača,
ma ne znan ča je to kukača.

Otrok moj, povedela mi je nona,
to ti je ona treća noga
bez ke se ne bin mogla stat
i od kauča do stola pasat.

Mia Čop, 8.r. OŠ “Sveti Matej” Viškovo

Čakavčići pul Ronjgi, 2017.