Pusni ČA Šilur va Lovrane

Ovaj petak,  7.02.2020., va Gradskoj Kule Lovran /Kuće Lovranskega guca  na osan ur večer počinje PUSNI ČA ŠILUR – kraval na četiri kata, versi i sopnjade, lepe domaće mačkarade…


To j’ jena kumedija od arta i parta va koj igraju: Rajka Jurdana Šepić , Cvjetana Miletić, Milica Tuševljak, Maja Benzan, Vjekoslava Jurdana, Emanuela Lazarić, Duško Jeličić, Luka Škorić, Damir Lazarić Jubić, Marko Žele i si ki još arivaju prit …
Prava domaća pusna kumpanija ka će van uz versi i kanconi priredit jenu veselu večer po našoj lepoj pusnoj užance, pasajte na kroštule i tance …

Ulaz slobodan, izlaz kako ki riva 🙂

Živel pust!!!